English

Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo thường niên 2021
2 Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán - Hợp nhất
3 Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán - Công ty mẹ
4 Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2021
5 BCTC năm 2021_Hợp nhất
6 BCTC năm 2021_Công ty mẹ
7 Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
8 Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 2021
9 Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin
10 Báo cáo tài chính quý III - 2021 Hợp nhất
11 Báo cáo tài chính quý III - 2021 Công ty mẹ
12 Báo cáo tài chính 6 tháng sau soát xét và văn bản giải trình - 2021 Công ty mẹ
13 Báo cáo tài chính 6 tháng sau soát xét và văn bản giải trình - 2021 Hợp nhất
14 Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 06 tháng 2021
15 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021
16 Báo cáo tài chính quý II - 2021 Hợp nhất
17 Báo cáo tài chính quý II - 2021 Công ty mẹ
18 Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán 2021
19 Về việc thoái vốn toàn bộ phần VSH của PVOIL tại Công ty CP Dầu khí Dương Đông Kiên Giang
20 Thông qua phương án thoái vốn gắn với thu hồi công nợ của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty CP Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP