Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 sau kiểm toán và văn bản giải trình
2 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán và văn bản giải trình
3 Báo cáo tài chính quý IV - 2019 Hợp nhất
4 Báo cáo tài chính quý IV - 2019 Công ty mẹ
5 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019
6 Báo cáo tài chính quý III - 2019 Hợp nhất và văn bản giải trình
7 Báo cáo tài chính quý III - 2019 Công ty mẹ và văn bản giải trình
8 Bổ nhiệm Kế toán trưởng PVOIL Ông Nguyễn Ngọc Ninh
9 Báo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019 sau kiểm toán và văn bản giải trình ngoại trừ
10 Báo cáo tài chính 6 tháng - 2019 Công ty mẹ sau kiểm toán
11 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Hợp nhất
12 Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
13 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Công ty mẹ
14 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
15 Công bố thông tin ông Phạm Thành Vinh - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu
16 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVOIL Ông Nguyễn Đăng Trình
17 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
18 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Công ty mẹ
19 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Hợp nhất
20 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP