Tin giá xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 16/09/2019 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-III 20.140 -90 0
2 Xăng E5 RON 92-II 19.110 -110 0
3 Dầu DO 0,05S-II 16.200 -130 0
4 Dầu KO 15.360 40 0
5 Dầu FO 3%S 14.240 0 270
6 Dầu FO 3,5%S 14.090 0 270

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Thông cáo báo chí

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Quảng cáo

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP