Tin PVOIL

Bảng giá bán lẻ xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 14/02/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
1 Xăng RON 95-III 19.380 -740
2 Xăng E5 RON 92-II 18.500 -760
3 Dầu DO 0,05S-II 15.170 -960
4 Dầu KO 13.950 -1.110

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Thông cáo báo chí

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Quảng cáo

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP