Bảng giá bán lẻ xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 29/03/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
1 Xăng RON 95-III 12.560 -4.250
2 Xăng E5 RON 92-II 11.950 -4.100
3 Dầu DO 0,05S-II 11.250 -1.780
4 Dầu KO 9.140 -2.700

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Thông cáo báo chí

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Quảng cáo

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP