Liên hệ

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Tầng 14-18 Toà nhà PetroVietnam | Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: contact@pvoil.com.vn
Web: www.pvoil.com.vn
Phone: (84 - 28) 39119333
Số nội bộ:

  • Công tác kinh doanh, bấm số 3
  • Thông tin cổ phần hóa, bấm số 4
  • An toàn, chất lượng xăng dầu, bấm số 5
  • Các thông tin khác, bấm số 6

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP