English

Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo thường niên 2020
2 Báo cáo tài chính năm - 2020 Hợp nhất sau kiểm toán
3 Báo cáo tài chính năm - 2020 Công ty mẹ sau kiểm toán
4 Văn bản giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020
5 Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
6 Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020
7 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020
8 Báo cáo tài chính quý III - 2020 Hợp nhất
9 Báo cáo tài chính quý III - 2020 Công ty mẹ
10 Về việc thay đổi bên ủy quyền thực hiện công bố thông tin
11 Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
12 Thông báo thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
13 Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
14 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Petroland
15 Báo cáo tài chính 6 tháng - 2020 Công ty mẹ sau kiểm toán và văn bản giải trình
16 Báo cáo tài chính 6 tháng - 2020 Hợp nhất sau kiểm toán và văn bản giải trình
17 PVOIL thoái toàn bộ vốn tại Petroland
18 Báo cáo tài chính quý II - 2020 Công ty mẹ
19 Báo cáo tài chính quý II - 2020 Hợp nhất
20 Thông báo thay đổi nhân sự

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP