Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2 Mẫu giấy ủy quyền
3 Thông báo thay đổi nhân sự Ông Lê Xuân Trình – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty nghỉ hưu
4 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
5 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021
6 Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
7 Giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
8 Báo cáo tình hình quản trị năm 2020
9 Thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 của PVOIL
10 Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau
11 Báo cáo tài chính quý IV - 2020 Hợp nhất
12 Báo cáo tài chính quý IV - 2020 Công ty mẹ
13 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
14 Danh sách ứng viên tham gia Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2021
15 Sơ yếu lý lịch ông Đoàn Văn Nhuộm
16 Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Mậu Dũng
17 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2021
18 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
19 Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
20 Quy chế tổ chức đại hội

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP