English

Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo thường niên 2023
2 Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán - Hợp nhất
3 Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất 2023
4 Báo cáo tình hình quản trị năm 2023
5 Văn bản giải trình lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất tại ngày 31/12/2023
6 Báo cáo tài chính quý IV - 2023 Công ty mẹ
7 Báo cáo tài chính quý IV - 2023 Hợp nhất
8 Thông báo thay đổi nhân sự
9 Quyết định của HĐQT PVOIL về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vận tải XDDK Việt Nam
10 Nghị quyết của HĐQT PVOIL về việc thông qua hợp đồng,giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP với Người có liên quan
11 Báo cáo tài chính quý III - 2023 Công ty mẹ
12 Báo cáo tài chính quý III - 2023 Hợp nhất
13 Giải trình lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất tại ngày 30/09/2023
14 Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL với Người có liên quan
15 Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL với Người có liên quan
16 Thay thế nội dung trang 46 trên thuyết minh BCTC hợp nhất bán niên 10/08/2023
17 Thông báo thay đổi nhân sự
18 Giải trình ý kiến kiểm toán trên BCTC riêng và hợp nhất tại ngày 30/06/2023
19 Báo cáo tài chính sáu tháng 2023 sau kiểm toán - Công ty mẹ
20 Báo cáo tài chính sáu tháng 2023 sau kiểm toán - Hợp nhất

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP