English
STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo tình hình quản trị năm 2023
2 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023
3 Báo cáo tình hình quản trị 2022
4 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022
5 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP
6 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP
7 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
8 Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL
9 Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
10 Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin
11 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
12 Quy chế nội bộ về quản trị
13 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
14 Điều lệ tổ chức và hoạt động PVOIL - CTCP 2021
15 Giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
16 Báo cáo tình hình quản trị năm 2020
17 Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
18 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL (ngày 11/06/2020)
19 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL (ngày 26/04/2019)
20 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CTCP

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP