Cơ hội đầu tư cổ phiếu PVOIL

Cơ hội đầu tư cổ phiếu PVOIL

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội thảo cơ hội đầu tư cổ phiếu PVOIL (roadshow) tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 11/1/2018) và Hà Nội (ngày 12/1/2018).

Giá bán lẻ xăng dầu (Đồng/lít)

Xăng RON 95-IV 20.580
Xăng RON 95-III 20.380
Xăng RON 95-II 20.380
Xăng E5 RON 92-II 18.670
Dầu DO 0,005S-IV 16.000
Dầu DO 0,05S-II
15.950
Giá từ 15h00 ngày 19/01/2018

Thư viện video