Lĩnh vực hoạt động

Kế thừa và phát huy sức mạnh của các đơn vị tiền thân là công ty Petechim và PDC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và lĩnh vực chế biến, kinh doanh phân phối sản phẩm dầu, PVOIL đã và đang từng bước phát triển hoàn chỉnh khâu hạ nguồn của ngành Dầu khí, phấn đấu trở thành đơn vị kinh doanh xăng dầu hàng đầu trong nước, ngang tầm với các công ty dầu khí trong khu vực và trên thế giới.