English

Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
2 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
3 Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kiểm soát
4 Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS; Ban ĐH PVOIL
5 Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021
6 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
8 Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP
9 Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVNDB)
10 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2022
11 Thông báo bán đấu giá cổ phiếu CMV ra công chúng
12 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị PVOIL
13 Thông báo chào bán cổ phiếu Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau
14 Công bố thông tin chào bán cổ phần Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau
15 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu của PVOIL sở hữu tại Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau
16 Báo cáo tài chính Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau giai đoạn 2019-2021
17 Thông báo chào bán cổ phiếu CMV ra công chúng
18 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
19 Nghị quyết PVOIL chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP