English

Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Công bố thông tin về kết quả chào bán cổ phiếu CMV
2 Công bố thông tin về giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ PVOIL
3 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP
4 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP
5 Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu của PVOIL sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
6 Công bố thông tin chào bán ra công chúng cổ phiếu của PVOIL sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
7 Bản cáo bạch chào bán Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
8 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
9 Báo cáo tài chính quý I - 2022 Hợp nhất
10 Báo cáo tài chính quý I - 2022 Công ty mẹ
11 Báo cáo kết quả thoái vốn của PVOIL sở hữu tại Công ty CAMEX
12 Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL
13 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022
14 Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
15 Công văn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
16 Thông báo mời họp và chương trình ĐHĐCĐ 2022
17 Giấy ủy quyền
18 Phiếu biểu quyết
19 Hướng dẫn truy cập hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến
20 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP