Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Công bố thông tin về giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ PVOIL
2 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP
3 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP
4 Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu của PVOIL sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
5 Công bố thông tin chào bán ra công chúng cổ phiếu của PVOIL sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
6 Bản cáo bạch chào bán Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
7 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
8 Báo cáo tài chính quý I - 2022 Hợp nhất
9 Báo cáo tài chính quý I - 2022 Công ty mẹ
10 Báo cáo kết quả thoái vốn của PVOIL sở hữu tại Công ty CAMEX
11 Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL
12 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022
13 Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
14 Công văn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
15 Thông báo mời họp và chương trình ĐHĐCĐ 2022
16 Giấy ủy quyền
17 Phiếu biểu quyết
18 Hướng dẫn truy cập hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến
19 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
20 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình

2

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

3

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4

BACABANK

Ngân hàng TMCP Bắc Á

5

BIDC

Ngân hàng đầu tư phát triển Campuchia

6

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7

BVB

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

8

CIMB

Ngân hàng TNHH MTV CIMB

9

CO-OP BANK

Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

10

DONGABANK

Ngân hàng TMCP Đông Á

11

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

12

GPBANK

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu

13

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

14

HLBVN

Nhân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam

15

IBK

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

16

IVB

Ngân hàng TNHH Indovina

17

KIENLONGBANK

Ngân hàng TMCP Kiên Long

18

LIENVIETPOSTBANK

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

19

MBBANK

Ngân hàng TMCP Quân Đội

20

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam

21

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

22

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

23

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

24

OCEANBANK

Ngân hàng TMCP Đại Dương

25

PG BANK

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

26

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

27

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

28

SAIGONBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

29

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

30

SEABANK

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

31

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

32

SHINHANVN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

33

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

34

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

35

UOB

Ngân hàng TNHH MTV United Overseas

36

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

37

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

38

VID PUBLIC

Ngân hàng Liên doanh VID Public

39

VIETABANK

Ngân hàng TMCP Việt Á

40

VIETBANK

Ngân hàng ViệtNam Thương Tín

41

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP BảnViệt

42

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

43

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

44

VRB

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

45

WOORIBANK

Ngân hàng Woori Việt Nam

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

SHOPPEPAY

Ví điện tử ShopeePay

3

OIL DEPOT

Ví điện tử Oil Depot

4

VIETTEL MONEY

Ví điện tử Viettel Money

5

VNPT MONEY

Ví điện tử VNPT Money

Quà tặng điện tử

 

1

GOTIT

Quà tặng điện tử GotIt

2

URBOX

Quà tặng điện tử UrBox

 

 

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP