CBTT trước cổ phần hóa

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam
2 Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Dầu Việt Nam
3 Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
4 Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và chào bán cho nhà đầu tư chiến
5 Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam
6 Công bố thông tin về việc thoái vốn của PVOIL tại CTCP XDDK Thái Nguyên
7 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng 2017
8 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng 2017
9 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016
10 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2016
11 Tình hình thực hiện sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2016
12 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
13 Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của PVOIL năm 2016
14 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của PVOIL năm 2016
15 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm 2016 và 03 năm gần nhất
16 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
17 Chiến lược phát triển và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020
18 Công bố thông tin Đấu giá theo lô CP PVOIL Quảng Ninh
19 Báo cáo tài chính riêng sau soát xét của 06 tháng 2016
20 Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng 2016

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP