PVOIL - trăn trở của doanh nghiệp cổ phần hóa

Tại buổi gặp mặt các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019, Đại hội đầu tiên Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Ban lãnh đạo PVOIL đã chia sẻ và giải đáp nhiều vấn đề nhà đầu tư quan tâm, băn khoăn như giá cổ phiếu OIL ở thời điểm hiện tại so với khi IPO, kết quả kinh doanh năm 2018 cũng như định hướng phát triển của PVOIL trong năm 2019 và các năm tiếp theo.


Quyết tâm cổ phần hóa doanh nghiệp theo phương án tối ưu

Tại buổi gặp gỡ, nhà đầu tư đặt câu hỏi, tại sao PVOIL không hoàn tất việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược và tại sao PVOIL không chuyển sang công ty cổ phần ngay sau khi IPO thành công, mà phải đến ngày 30/7/2018 mới tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất?

Về các vấn đề này, Ban lãnh đạo PVOIL cho biết, theo phương án cổ phần hóa PVOIL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ nắm giữ 35,1% vốn điều lệ tại PVOIL, 20% vốn điều lệ bán đấu giá công khai và bán cho nhà đầu tư chiến lược 44,72% vốn điều lệ.

Tại phiên đấu giá IPO ngày 25/1/2018, PVOIL đã chào bán thành công toàn bộ hơn 206 triệu cổ phần với giá đấu thành công bình quân là 20.196 đồng/cổ phần.

PVOIL cũng như các nhà đầu tư, các cổ đông, đều mong muốn hoàn thành việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được Chính phủ phê duyệt. Có như vậy, việc cổ phần hóa PVOIL mới đạt kết quả thiết thực, lợi ích của nhà đầu tư, cổ đông mới được đảm bảo cao nhất.

Chính vì vậy, PVOIL đã rất tích cực, khẩn trương đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược song song với việc triển khai IPO. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chiến lược đều cần có thêm thời gian để thẩm định đầu tư, cũng như đàm phán các điều khoản hợp đồng, vì đây là một thương vụ mua cổ phần rất lớn với giá trị lên đến 450 triệu USD. Trong khi đó, quy định của Nhà nước là phải hoàn thành việc bán cổ phần trong vòng 4 tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt.

Trên cơ sở cam kết của một số nhà đầu tư chiến lược sẵn sàng đặt cọc để mua cổ phần sau khi thẩm định đầu tư (1 nhà đầu tư Hàn Quốc, 1 Nhật bản và 1 trong nước), PVOIL đã báo cáo Chính phủ xin phép gia hạn thời gian hoàn thành bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược thêm 3 tháng (đến hết tháng 7/2018). Tuy nhiên, đề xuất này đã không được Chính phủ chấp thuận.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Chính phủ về việc không chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, PVOIL đã nhanh chóng hoàn thành các thủ tục trong vòng 2 tháng để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 30/7/2018 và chỉ 2 ngày sau đó, ngày 1/8/2018, PVOIL đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Đó là những nỗ lực rất lớn của PVOIL nhằm hướng đến lợi ích của nhà đầu tư, cổ đông và vì mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp theo phương án tối ưu trong khả năng có thể.

Lợi nhuận của công ty cổ phần bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan

Một vấn đề mà nhiều nhà đầu tư quan tâm là kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần giai đoạn 5 tháng cuối năm 2018.

Theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5 tháng cuối năm của Tổng công ty cổ phần PVOIL đạt 83 tỷ đồng, chỉ bằng 64% kế hoạch (130 tỷ đồng).

Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PVOIL chia sẻ: "Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty cổ phần thấp là điều mà chúng tôi canh cánh.


Lãnh đạo PVOIL trả lời câu hỏi của nhà đầu tư.

Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm gần 50% của giá dầu trong quý IV/2018 (trong phần lớn giai đoạn PVOIL hoạt động theo mô hình công ty cổ phần) đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận 5 tháng của Công ty. Lợi nhuận hợp nhất quý IV giảm chỉ còn 46 tỷ đồng so với mức lãi 208, 175 và 160 tỷ đồng thực hiện được của 3 quý trước".

Ngoài ra, theo ông Dương, lợi nhuận 5 tháng của công ty cổ phần còn chịu ảnh hưởng bởi các khoản xử lý tài chính khi chuyển từ công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước về cổ phần hóa.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của công ty cổ phần bị giảm 87 tỷ đồng (còn 83 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ của công ty cổ phần bị giảm 261 tỷ đồng (thành lỗ 187 tỷ đồng) do phải trích lập lại các khoản dự phòng đầu tư tài chính và nợ phải thu khó đòi.

Nếu không tính ảnh hưởng của khoản trích lập dự phòng này, thì lợi nhuận trước thuế hợp nhất và Công ty mẹ của công ty cổ phần đều hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua.

Nếu tính tổng thể cả năm 2018 (giai đoạn 7 tháng công ty TNHH một thành viên và giai đoạn 5 tháng công ty cổ phần), lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 589 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch điều chỉnh và bằng 103% so với năm 2017.

Tiếp tục xúc tiến công tác thoái vốn Nhà nước

Tại buổi gặp mặt, nhiều nhà đầu tư đã so sánh các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVOIL năm 2019 với thông tin PVOIL đã công bố khi tiến hành IPO.

Về việc này, đại diện doanh nghiệp cho biết, kế hoạch phát triển đột phá sau cổ phần hóa của PVOIL nêu trong Bản cáo bạch trước đây được xây dựng dựa trên giả định tỷ lệ sở hữu Nhà nước giảm xuống còn 35,1% và PVOIL có được cổ đông chiến lược phù hợp.

Cơ cấu sở hữu mới này được kỳ vọng rất lớn là sẽ đem lại cho doanh nghiệp sự linh hoạt và tự chủ hơn trong việc ra quyết định kinh doanh đầu tư cũng như sẽ có được sự hỗ trợ hết sức quan trọng của cổ đông chiến lược trong việc mở rộng thị trường, phát triển hệ thống bán lẻ, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng phi xăng dầu tại các cây xăng… Tuy nhiên, việc lựa chọn cổ đông chiến lược đã không diễn ra như kế hoạch.

Điều này làm thay đổi cơ bản các giả định về hoạt động của PVOIL sau cổ phần hóa. Hiện tại, PVOIL vẫn hoạt động với các cơ chế như đối với công ty nhà nước, chưa có nhân tố mới để tạo sự khác biệt. Chính vì vậy, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Ban lãnh đạo PVOIL xây dựng lại, căn cứ vào điều kiện thực tế, có những điểm khác biệt so với Bản cáo bạch thông tin.

Trong giai đoạn 2019 - 2020, bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, PVOIL sẽ tiếp tục báo cáo các cấp có thẩm quyền triển khai công tác thoái vốn Nhà nước xuống dưới tỷ lệ chi phối. PVOIL đã trình lên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam “Phương án thoái vốn Nhà nước tại PVOIL”. Theo đó, PVOIL đề xuất phương án thoái vốn theo lô với mục tiêu lựa chọn được cổ đông lớn đủ tầm vóc, năng lực và kinh nghiệm đồng hành cùng PVOIL phát triển đột phá sau cổ phần hóa.

Nhiều nhà đầu tư lớn vẫn rất quan tâm đến cơ hội trở thành cổ đông chiến lược của PVOIL. Sau khi không trở thành cổ đông chiến lược của PVOIL, SK Energy đã mua gom một lượng lớn cổ phiếu OIL trên thị trường chứng khoán. Đến ngày 13/11/2018, SK Energy đã có hơn 54,12 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,23% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của PVOIL.


Thu Hương
Nguồn:https://tinnhanhchungkhoan.vn

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP