Tin giá xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15h00 ngày 15/02/2019 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-III 17.600 0 0
2 Xăng E5 RON 92-II 16.270 0 0
3 Dầu DO 0,05S-II 14.900 0 0
4 Dầu KO 14.180 0 0
5 Dầu FO 3%S 13.420 0 0
6 Dầu FO 3,5%S 13.270 0 0

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP