Tin giá xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 16/10/2019 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-III 20.790 -270 0
2 Xăng E5 RON 92-II 19.470 -310 0
3 Dầu DO 0,05S-II 16.220 -410 0
4 Dầu KO 15.250 -530 0
5 Dầu FO 3%S 12.960 0 -2.100
6 Dầu FO 3,5%S 12.810 0 -2.100

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP