English

PVOIL tổ chức sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”

Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào ngày 18/5/2022.

Tham gia Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán Trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng Tổng công ty; Ủy viên Ban Chấp hành các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Giám đốc các Đơn vị trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Đơn vị thành viên. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Tổng công ty và trực tuyến đến tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống PVOIL.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty khẳng định tính quan trọng của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”, các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy các cấp trong toàn Tổng công ty Dầu Việt Nam cần nắm vững những nội dung, mục tiêu, giải pháp trong các kết luận, quy định được Trung ương ban hành; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và áp dụng đúng đắn, hiệu quả.

Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tham dự và trình bày các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Tiếp đó, PVOIL đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Tổng công ty Dầu Việt Nam về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể lãnh đạo Tổng công ty và kiểm điểm người đứng đầu đối với đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và đồng chí Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc Tổng công ty. Các nội dung kiểm điểm tập trung vào 5 nhóm nội dung chính của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Kết thúc Hội nghị kiểm điểm, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty yêu cầu tập thể lãnh đạo Tổng công ty cần xem việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” là hoạt động thường xuyên, không chỉ dừng lại ở Hội nghị lần này mà cần tiếp tục duy trì thông qua từng hoạt động hàng ngày, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo Tổng công ty và từng đơn vị./.


Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đ/c Tô Đại Phong – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trình bày nội dung các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Tổng công ty Dầu Việt Nam


Các đồng chí Lãnh đạo trình bày bản tự kiểm điểm người đứng đầu Tổng công ty Dầu Việt Nam

 

PVOIL News

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP