English

PVOIL TỔ CHỨC HỘI THẢO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Ngày 16/4/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về công tác phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD) của PVOIL.

Chủ trì Hội thảo có ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc Tổng công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên kinh doanh xăng dầu trong toàn hệ thống cùng tham gia Hội thảo.

Hội thảo đã đánh giá công tác phát triển hệ thống CHXD của PVOIL từ khi thành lập năm 2008 đến hết năm 2020. Theo đó, quá trình phát triển được phân tích qua nhiều giai đoạn, gắn với sự gia tăng số lượng CHXD, các mục tiêu phát triển, chính sách phát triển, chỉ tiêu về sản lượng bán hàng của kênh CHXD, giá trị tài sản đầu tư…; phân tích những thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển hệ thống CHXD; đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Có thể thấy, hơn 600 CHXD của PVOIL hiện nay là kết quả sự cố gắng rất lớn của toàn hệ thống, bao gồm Tổng công ty và các đơn vị thành viên; đóng góp vào hoạt động SXKD chung của PVOIL; góp phần bảo toàn và phát triển vốn; tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của PVOIL cho những năm tiếp theo; cũng như sẵn sàng đón đầu, thích nghi với xu hướng chuyển đổi năng lượng trong tương lai.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo của một số đơn vị như PVOIL Hà Nội, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Miền Trung, PVOIL Phú Yên… đều cho thấy những kết quả đạt được như hiện nay là cả một quá trình cố gắng và nỗ lực để phát triển và hoàn thiện hệ thống CHXD, đưa sản phẩm và thương hiệu PVOIL đến với đông đảo khách hàng.

Ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc Tổng công ty nhận định công tác phát triển hệ thống CHXD là công tác hết sức quan trọng. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá và thực tiễn công tác phát triển CHXD thời gian qua, Tổng công ty sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách, quy chế, quy định… để Tổng công ty và các đơn vị thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phát triển hệ thống CHXD, cũng như phát triển kênh bán lẻ tại CHXD.

Kết luận Hội thảo, ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty khẳng định Hội thảo lần này là dịp quan trọng để PVOIL rà soát, đánh giá tổng quan và chi tiết những kết quả đạt được và những hạn chế trong những năm qua. Ông Cao Hoài Dương nhấn mạnh công tác phát triển hệ thống CHXD để gia tăng kênh bán lẻ là chiến lược nhất quán của PVOIL. Việc phát triển hệ thống CHXD cũng đồng thời làm gia tăng tài sản của Tổng công ty, gia tăng tài sản của cổ đông thông qua gia tăng giá trị quyền sử dụng đất đối với các CHXD. Hệ thống CHXD cũng là cơ hội, điều kiện để PVOIL chuyển đổi mô hình kinh doanh, phù hợp với xu thế chuyển đổi năng lượng trong tương lai. Do đó, PVOIL sẽ tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định… để công tác phát triển CHXD tiếp tục được thực hiện hiệu quả theo định hướng phát triển của PVOIL./.

Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu tại Hội thảo


Ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại Hội thảo


Toàn cảnh Hội thảo

PVOIL News

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP