PVOIL Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Ngày 29/12/2017, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, triển khai kế hoạch và Hội nghị người lao động năm 2018.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Phó Bí thư Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN; đồng chí Đinh Văn Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên; đồng chí Nguyễn Sinh Khang - Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về phía Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) có đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Cao Hoài Dương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Đoàn Duy Công - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Hội nghị còn có sự tham gia của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các đồng chí nguyên lãnh đạo PVOIL và gần 400 đồng chí là đại biểu hội nghị tổng kết công tác Đảng, và đại biểu đại diện cho 6.000 CBCNV.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Trình - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Tổng công ty và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2017 Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát nghị quyết Đảng ủy và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Đồng thời, Đảng ủy PVOIL đã lãnh đạo hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh Tổng công ty phát huy được vai trò và sức mạnh của đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, thực hiện an sinh xã hội và nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước. Công tác an sinh xã hội được duy trì với nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng văn hóa và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của người lao động PVOIL.

Đồng chí Lê Xuân Trình - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PVOIL báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tổng công ty

Đồng chí Cao Hoài Dương - Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo nhấn mạnh, năm 2017 là năm thứ hai PVOIL thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, với nhiệm vụ đẩy mạnh tái cấu trúc đổi mới doanh nghiệp, triển khai cổ phần hóa theo kế hoạch được Tập đoàn phê duyệt; tiếp tục phát triển về chiều sâu, nâng cao năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh...

Đồng chí Cao Hoài Dương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

PVOIL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bán dầu thô an toàn, hiệu quả với khối lượng đạt 13,4 triệu tấn, hoàn thành 100% kế hoạch. Cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 6,1 triệu tấn từ nguồn nội địa, hoàn thành 114% kế hoạch và thực hiện nhập khẩu 0,64 triệu tấn, hoàn thành 182% kế hoạch.

Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xăng dầu trong năm 2017, PVOIL đã mua xăng dầu của BSR ước đạt 1 triệu 409 nghìn m3, khối lượng nhập khẩu xăng dầu ước đạt 1 triệu 329 nghìn m3. PVOIL tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phạm vi sản xuất pha chế xăng dầu trên phạm vi cả nước để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống. Tổng sản lượng sản xuất ước đạt 700 nghìn m3/tấn, hoàn thành 124% kế hoạch năm 2017.

Doanh thu hợp nhất của PVOIL năm 2017 ước đạt 56 nghìn tỷ đồng (165% kế hoạch năm). PVOIL đã hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận, kết quả lợi nhuận Công ty mẹ ước đạt 325 tỷ đồng; lợi nhuận các công ty con ước đạt 154 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 405 tỷ đồng, hoàn thành 125% kế hoạch năm nếu tính khoản thuế form D đang chờ hoàn thì lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 540 tỷ đồng, hoàn thành 166% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống ước đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 142% kế hoạch năm 2017. Công tác đầu tư các dự án trọng điểm tiếp tục được PVOIL quan tâm và đẩy mạnh triển khai.

Đối với công tác cổ phần hóa PVOIL, ngày 08/12/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1979/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam. Theo đó, vốn điều lệ được xác định là 10.342 tỷ đồng, cơ cấu vốn điều lệ bán đến 64,9% cho các cổ đông, bao gồm: cổ đông chiến lược: 44,72%, đấu giá công khai (IPO): 20%, bán ưu đãi cho CBCNV: 0,18%, cổ phần nhà nước (Petrovietnam): 35,1%. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng vốn điều lệ.

PVOIL đã xác định ngày tổ chức “Hội thảo cơ hội đầu tư cổ phiếu PVOIL” (Roadshow) tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 11/01/2018 và tại TP Hà Nội vào ngày 12/01/2018. Thời gian tổ chức IPO là ngày 25/01/2018.

Như vậy trong bối cảnh khó khăn do sự biến động liên tục của giá dầu thô, cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, PVOIL đã duy trì ổn định hệ thống phân phối, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Đây là động lực để PVOIL hướng đến năm 2018 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: sản lượng sản xuất xăng dầu 854 nghìn m3, sản lượng kinh doanh xăng dầu 3,15 triệu m3/tấn, tổng doanh thu hợp nhất 41 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 340 tỷ đồng và nộp NSNN toàn hệ thống 7,2 nghìn tỷ đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Duy Công - Chủ tịch Công đoàn PVOIL đã báo cáo kết quả Hội nghị người lao động năm 2018 tại các đơn vị thành viên, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chế độ chính sách và Thỏa ước lao động tập thể năm 2017 tại Tổng công ty; kết quả đối thoại định kỳ năm 2017 và bầu Ban đối thoại định kỳ Tổng công ty.

Đồng chí Đoàn Duy Công – Chủ tịch Công đoàn PVOIL báo cáo kết quả Hội nghị người lao động

Đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Kế toán trưởng Tổng công ty báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đăng Trình – Kế toán trưởng PVOIL

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp của PVOIL vào thành công chung của PVN năm 2017, nhất là đã thực hiện thành công hai nhiệm vụ chính trị rất quan trọng: đóng góp lớn vào doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn và đã hoàn thành xuất sắc công tác xuất bán dầu thô an toàn hiệu quả. Năm 2017 dù đối diện với nhiều khó khăn, thử thách nhưng tập thể PVOIL đã trên dưới đồng lòng, giữ vững một khối đoàn kết, thống nhất.

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đề nghị PVOIL tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; thận trọng trong công tác đầu tư và phải nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác đầu tư; rà soát, kiểm tra, quản lý chi phí, tiết kiệm có hiệu quả; thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất và sắp tới là Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn... cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“PVOIL phải xây dựng chiến lược, kế hoạch cụ thể và xem 2018 là năm bản lề để sau IPO có nhà đầu tư chiến lược sẽ giúp tối ưu hóa những tiềm năng tăng trưởng trong công tác tái cơ cấu, lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh” Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh.

Thay mặt PVOIL, đồng chí Cao Hoài Dương tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn và tập thể PVOIL quyết tâm, đồng lòng thực hiện để hoàn thành các kế hoạch năm 2018.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; trao Cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho Công đoàn PVOIL; tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất năm 2017 của PVOIL.

 Danh hiệu năm 2017


Tặng danh hiệu “Tập thể xuất sắc nhất năm 2017”
Khối Công ty mẹ: Ban Dầu thô Tổng công ty.
Khối Đơn vị thành viên: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Tặng danh hiệu “Nhà quản lý xuất sắc nhất năm 2017” cho các cá nhân

Khối Công ty mẹ: Bà Lê Thanh Thủy - Phó ban Kinh doanh Sản phẩm dầu Tổng công ty.
Khối Đơn vị thành viên: Ông Trần Mạnh Hà - Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Tặng danh hiệu “Người lao động xuất sắc nhất năm 2017” cho các cá nhân
Khối Công ty mẹ: Ông Nguyễn Xuân Thùy - CVC1 ban Kinh doanh Sản phẩm dầu Tổng công ty.
Khối Đơn vị thành viên: Bà Đỗ Thị Loan – Trưởng kho An Hải, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư.

Tặng danh hiệu “Cửa hàng xăng dầu tiêu biểu năm 2017” cho các CHXD
Cửa hàng xăng dầu Số 07 - Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức. 
Cửa hàng xăng dầu An Mỹ - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
Cửa hàng xăng dầu Cảng - Phan Thiết - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận.
- Cửa hàng xăng dầu Núi Hồng - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
- Cửa hàng xăng dầu Ngô Quyền - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung.

   

  Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị

   

  PVOIL News

  Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


  STT

  Đơn vị TT

  Tên đơn vị

  Ứng dụng Mobile Banking

   

  1

  ABBANK

  Ngân hàng TMCP An Bình

  2

  ACB

  Ngân hàng TMCP Á Châu

  3

  AGRIBANK

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

  4

  BACABANK

  Ngân hàng TMCP Bắc Á

  5

  BIDC

  Ngân hàng đầu tư phát triển Campuchia

  6

  BIDV

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  7

  BVB

  Ngân hàng TMCP Bảo Việt

  8

  CIMB

  Ngân hàng TNHH MTV CIMB

  9

  CO-OP BANK

  Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

  10

  DONGABANK

  Ngân hàng TMCP Đông Á

  11

  EXIMBANK

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

  12

  GPBANK

  Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu

  13

  HDBANK

  Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

  14

  HLBVN

  Nhân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam

  15

  IBK

  Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

  16

  IVB

  Ngân hàng TNHH Indovina

  17

  KIENLONGBANK

  Ngân hàng TMCP Kiên Long

  18

  LIENVIETPOSTBANK

  Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

  19

  MBBANK

  Ngân hàng TMCP Quân Đội

  20

  MSB

  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam

  21

  NAMABANK

  Ngân hàng TMCP Nam Á

  22

  NCB

  Ngân hàng TMCP Quốc Dân

  23

  OCB

  Ngân hàng TMCP Phương Đông

  24

  OCEANBANK

  Ngân hàng TMCP Đại Dương

  25

  PG BANK

  Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

  26

  PVCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

  27

  SACOMBANK

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

  28

  SAIGONBANK

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

  29

  SCB

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn

  30

  SEABANK

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

  31

  SHB

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

  32

  SHINHANVN

  Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

  33

  TECHCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

  34

  TPBANK

  Ngân hàng TMCP Tiên Phong

  35

  UOB

  Ngân hàng TNHH MTV United Overseas

  36

  VCB

  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

  37

  VIB

  Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

  38

  VID PUBLIC

  Ngân hàng Liên doanh VID Public

  39

  VIETABANK

  Ngân hàng TMCP Việt Á

  40

  VIETBANK

  Ngân hàng ViệtNam Thương Tín

  41

  VIETCAPITAL BANK

  Ngân hàng TMCP BảnViệt

  42

  VIETINBANK

  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

  43

  VPBANK

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

  44

  VRB

  Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

  45

  WOORIBANK

  Ngân hàng Woori Việt Nam

  Ví điện tử

   

  1

  MOMO

  Ví điện tử MoMo

  2

  SHOPPEPAY

  Ví điện tử ShopeePay

  3

  OILDEPORT

  OILDEPORT

  4

  VIETTELPAY

  Ví điện tử ViettelPay

  5

  VNPT MONEY

  Ví điện tử VNPTMoney

  Quà tặng điện tử

   

  1

  GOTIT

  Quà tặng điện tử GotIt

  2

  URBOX

  Quà tặng điện tử UrBox

   

   

   

  Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

  TOP