PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 21/02/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 1077/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 21/02/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 21/02/2018 như sau:

 TT  Mặt hàng  Giá cũ  Giá điều chỉnh ngày 21/02/2018  Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) 
   

Giá bán lẻ

(Đồng/lít thực tế)

Giá bán buôn

(Đồng/kg)

Giá bán lẻ

(Đồng/lít thực tế)

Giá bán buôn

(Đồng/kg) 

Giá bán lẻ 

(Đồng/lít thực tế)

Giá bán buôn

(Đồng/kg) 

 1  Xăng Ron 95-IV  20.580    20.180   - 400  
 2  Xăng Ron 95-III  20.380    19.980   - 400  
 3  Xăng E5 Ron 92-II  18.670    18.340   - 330  
 4  Dầu DO 0,005S-IV  16.000    15.760   - 240  
 5  Dầu DO 0,05S-II  15.950    15.710   - 240  
 6  Dầu KO  14.560    14.560   0  
 7  Dầu FO 3%S    12.910    12.670   - 240
 8  Dầu FO 3,5%S    12.760    12.520    - 240

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

 

PVOIL News

 

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP