PVOIL chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM vào ngày 07/03/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-SGDHN ngày 28/02/2018 về việc chấp thuận việc đăng ký giao dịch cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Tổng công ty Dầu Việt Nam được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phần trúng đấu giá tổ chức ngày 25/01/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đã được thanh toán.

Thông báo số 154/TB-SGDHN ngày 28/02/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên chính thức đưa số cổ phần nêu trên vào giao dịch trên thị trường UPCOM với những nội dung sau:

  • Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông
  • Mã chứng khoán: OIL
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 200.445.036 cổ phần

(Hai trăm triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn không trăm ba mươi sáu cổ phần)

  • Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.004.450.360.000 đồng

(Hai nghìn không trăm linh bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

  • Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 07/3/2018
  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.200 đồng/cổ phần

Trước đó, ngày 25/1/2018 PVOIL đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Có 206.845.900 cổ phần được đấu giá với giá khởi điểm 13.400 đồng/cổ phần. Có 3.195 nhà đầu tư tham gia đặt mua với khối lượng cổ phần đặt mua hơn 483,18 triệu đơn vị. Phiên đấu giá kết thúc, toàn bộ số cổ phần được bán hết với giá đấu thành công trung bình là 20.196 đồng/cổ phần. 

 

PVOIL News

 

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP