Kết quả hoạt động kinh doanh của PVOIL quý III năm 2020

Ngày 28/10/2020, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đã công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2020.

Theo đó, trong quý III năm 2020, doanh thu thuần của PVOIL đạt 11.579 tỷ đồng, giảm 9.243 tỷ đồng, tương đương 44,4% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn đạt 11.090 tỷ đồng, giảm 9.137 tỷ đồng, tương đương 45,2% so với cùng kỳ năm trước; lãi gộp đạt 489 tỷ đồng, giảm 106 tỷ đồng, tương đương 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng kép của dịch Covid-19 và suy giảm giá dầu dẫn đến sản lượng kinh doanh giảm đã làm giảm doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của PVOIL.

Do việc giá bán xăng dầu trong nước 15 ngày đầu tháng 10 năm 2020 giảm, đã làm cho giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tại ngày 30/9/2020 âm và công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền hơn 66 tỷ đồng cho riêng công ty mẹ và gần 40 tỷ đồng đối với báo cáo hợp nhất.

Doanh thu tài chính là 154 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng, tương đương 59% so với cùng kỳ năm trước; trong khi chi phí tài chính giảm 08 tỷ đồng, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước nên hạn chế được số lỗ của quý III năm 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý III là lãi hơn 01 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý III là lỗ hơn 16 tỷ đồng; công ty mẹ lỗ 24 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2020, PVOIL lỗ hợp nhất trước thuế là 305 tỷ đồng và sau thuế là 367 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 295 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản PVOIL là 20.429 tỷ đồng, giảm 6.051 tỷ đồng, tương đương giảm 23% so với đầu năm 2020; trong đó, chủ yếu là các khoản: tiền và tương đương tiền giảm 1.314 tỷ đồng, nợ phải thu giảm 3.952 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 388 tỷ đồng; tương ứng tổng nguồn vốn giảm 6.051 tỷ. Trong đó, nợ phải trả giảm 5.564 tỷ đồng, chiếm 92% số giảm, bao gồm ảnh hưởng của việc giá xăng dầu giảm sâu và khoản phải trả hộ tiền dầu thô xuất khẩu ủy thác giảm tương ứng với các khoản phải thu.

Thời điểm ngày 01/01/2020, chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối hợp nhất của PVOIL ghi nhận là lỗ 751 tỷ đồng. Do kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 như trên nên chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối lỗ thêm 308 tỷ đồng. Vì vậy, chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối hợp nhất của PVOIL thời điểm ngày 30/09/2020 là lỗ 1.058 tỷ đồng (trong đó, lỗ lũy kế của Công ty con Petec là 1.788 tỷ đồng)./.

PVOIL News

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP