English

Bầu bổ sung thành viên HĐQT PVOIL nhiệm kỳ 2018-2022

Ngày 26/01/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã OIL – UpCOM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các Ban của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về phía PVOIL có ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc; các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các Ban chuyên môn, đơn vị của PVOIL. Đại hội được tiến hành với sự tham dự của các cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm tỷ lệ 85,42% tổng số cổ phần của PVOIL.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PVOIL được tổ chức nhằm lấy ý kiến cổ đông đối với các tờ trình về: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

Tại Đại hội, đại diện PVOIL đã trình bày cụ thể nội dung các tờ trình đến các cổ đông. Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị nhằm bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, tạo thuận lợi cho các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; việc này cũng phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay và với một doanh nghiệp có lượng cổ đông lớn như PVOIL; đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ phân tích, thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật xăng dầu để cung cấp dịch vụ phân tích, thử nghiệm xăng dầu cho các đơn vị bên ngoài Tổng công ty, nhằm tối ưu hóa hoạt động Phòng hóa nghiệm xăng dầu thuộc PVOIL Đình Vũ.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và theo quy định của pháp luật, Đại hội đã trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn và ông Nguyễn Việt Thắng theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty. Trong đó, Đại hội đã nhận được văn bản đề cử của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm giữ 80,52% vốn điều lệ của PVOIL), giới thiệu 2 ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia bầu cử bổ sung HĐQT PVOIL nhiệm kỳ 2018-2022 là ông Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và ông Nguyễn Mậu Dũng - Trưởng Ban Thương mại Dịch vụ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Sau khi nghe các tờ trình và thảo luận, với sự thống nhất cao, cổ đông đã thông qua tất cả các tờ trình được trình tại Đại hội; đồng thời bầu bổ sung ông Đoàn Văn Nhuộm và ông Nguyễn Mậu Dũng vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2022 với tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội tương ứng là 100% và 99,99%.

Thay mặt cho các thành viên mới trúng cử vào HĐQT PVOIL, ông Đoàn Văn Nhuộm cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng bầu các thành viên mới vào HĐQT Tổng công ty, đồng thời cam kết sẽ đoàn kết tốt trong HĐQT, phối hợp tốt với Ban Điều hành để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời, vận hành Tổng công ty tốt hơn, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đồng cổ đông đã uỷ quyền cho HĐQT PVOIL thực hiện điều chỉnh, bổ sung các nội dung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật; Thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua./.


Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021


Ban Chủ tọa điều hành Đại hội


Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT cùng tập thể HĐQT PVOIL chúc mừng ông Đoàn Văn Nhuộm và ông Nguyễn Mậu Dũng

Ông Đoàn Văn Nhuộm
Sinh năm: 1963
Quốc tịch: Việt Nam
Thường trú: TP Hồ Chí Minh
Trình độ: Kỹ sư Trắc địa công trình
Chức vụ khi ứng cử HĐQT PVOIL: Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Ông: Nguyễn Mậu Dũng
Sinh năm: 1968
Quốc tịch: Việt Nam
Thường trú: TP Vũng Tàu
Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chức vụ khi ứng cử HĐQT PVOIL: Trưởng Ban Thương mại Dịch vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

PVOIL News

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP