English

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trúng cử Ban Chấp hành VCCI khóa VII

Đại hội Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã công bố danh sách 93 Ủy viên Ban chấp hành khóa VII. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng là 1 trong số các đại diện của các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước tham gia Ban chấp hành.

Ngày 31/12, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại hội VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 được tổ chức trong hai ngày 30 và 31-12 tại Hà Nội.

Đại hội thống nhất đổi tên VCCI thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Việc đổi tên VCCI được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư, tại Công văn số 13603-CV/VPTW ngày 23/10/2020 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư về chủ trương tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ngoài việc đổi tên, VCCI cần rà soát, sửa đổi điều lệ cho phù hợp với tính chất của một đoàn thể nhân dân, một hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.


Ban Chấp hành VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của dân tộc.

Trong hai năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra việc làm và thu nhập cho người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau với tinh thần “tương thân, tương ái” để cùng vượt qua khó khăn và thách thức; có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực, hiệu quả, kịp thời cả về vật chất và tinh thần trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp đối với nhân dân, với đất nước.

Đồng thời, Chính phủ thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang gặp phải và đối mặt; chủ động đề ra và tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, kịp thời để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành với sự đồng tình, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “đa mục tiêu”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, vừa phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng cộng đồng doanh nghiệp, vai trò, vị thế và uy tín của VCCI ngày càng được khẳng định, đề cao. Với tư cách tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, VCCI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực, có tính lan tỏa, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

VCCI đã tập hợp được đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và tăng cường vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. VCCI đã chủ động và tham gia tích cực xây dựng và hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật - một trong ba đột phá chiến lược mà Đảng đã xác định. VCCI có những sáng kiến thúc đẩy quá trình thực thi chính sách, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh như việc nghiên cứu và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 16 năm vừa qua, tạo thêm động lực và xung lực mới cho sự phát triển. VCCI cũng tích cực dẫn dắt và thúc đẩy quá trình hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.


Thủ tướng Phạm Minh Chính: VCCI cần nỗ lực hơn nữa, phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để góp phần giải quyết những bài toán, vấn đề lớn đang đặt ra, đưa đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng

Thủ tướng nêu rõ, có được những kết quả này là nhờ VCCI đã bám sát tinh thần, nắm vững, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân; phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo; sự tín nhiệm, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và triển khai có hiệu quả.

Cùng với đó, Thủ tướng cho rằng, còn nhiều việc mà VCCI có thể làm tốt hơn, như tiếp tục đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn về chiến lược. Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động cần được cải thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Việc tham gia xây dựng chính sách đối với nhiều vấn đề quan trọng của nền kinh tế đất nước cần được đẩy mạnh hơn nữa. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp và chất lượng hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp chưa được đề cao. Cần quan tâm hơn nữa đến công tác đại diện cho người sử dụng lao động và hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy phát triển bền vững trong các doanh nghiệp…

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định khát vọng và mục tiêu phát triển của đất nước: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là mục tiêu lớn, đầy thử thách với đất nước ta, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tình hình thế giới có nhiều bất ổn. Giai đoạn phát triển mới có những cơ hội thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

“Công việc của VCCI sẽ nhiều hơn, nặng nề hơn, với những nhiệm vụ lớn hơn, khó khăn hơn phải làm và cần làm tốt hơn để đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, sự mong đợi, tin tưởng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh - là nhân tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để có được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, lớn mạnh thì vai trò của VCCI - tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động rất quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.


Toàn cảnh

Thủ tướng tin tưởng Ban Chấp hành mới của VCCI sẽ tiếp tục kế thừa những thành tựu của những thế hệ trước, đồng thời tạo luồng gió mới, sinh khí mới, đổi mới sáng tạo, kết nối các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước, góp phần giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng cũng tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần vượt khó, yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ thích ứng, nỗ lực vượt lên, vươn cao, vươn xa và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn và mục tiêu lớn nhất là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Về kế hoạch nhiệm kỳ tới, Thủ tướng cơ bản tán thành 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá lớn mà văn kiện Đại hội của VCCI đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ bao trùm, quan trọng nhất của VCCI là đại diện làm tốt công tác tập hợp, liên kết, phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để góp phần giải quyết những bài toán, vấn đề lớn đang đặt ra cho đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của từng doanh nghiệp, doanh nhân. Việc phát huy sức mạnh tổng lực của cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ của nhiều chủ thể, nhưng trong đó có vai trò quan trọng, không thể thay thế của VCCI.

Trước mắt, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực tham gia, cùng cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

- Chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- Tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển hiệp hội doanh nghiệp và hội viên.

- Phát triển đội ngũ doanh nhân, tiên phong thúc đẩy xây dựng hóa kinh doanh Việt Nam.

- Tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

- Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của VCCI.

Đại hội cũng đưa ra tầm nhìn của VCCI là: Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia thịnh vượng. Sứ mệnh của VCCI là liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới, cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội VCCI lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 đã công bố 93 Ủy viên Ban chấp hành có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đối với cá nhân, doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức có đại diện tham gia. Quy tụ trong tập thể Ban Chấp hành khóa VII là các thành viên có năng lực, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn, dẫn đầu các ngành kinh tế quan trọng của đất nước, với tổng doanh thu năm 2020 tương đương gần 100 tỷ USD và lực lượng lao động trên 500.000 người. Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Petrovietnam là 1 trong số các đại diện của các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành VCCI khóa VII.

Thay mặt ban chấp hành VCCI khóa VII, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công khẳng định Ban Chấp hành khóa VII sẽ Đại diện cho gần 200.000 doanh nghiệp và trên 220 Hiệp hội hội viên của VCCI, đây là vinh dự và trách nhiệm rất lớn, đặc biệt trong thời điểm các doanh nghiệp đang gồng mình ứng phó với đại dịch COVID-19 và mong đợi được hỗ trợ trong giai đoạn Chính phủ đang quyết liệt phục hồi và phát triển kinh tế, trong bối cảnh Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra tầm nhìn và những mục tiêu rất cao, để 25 năm nữa đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển".

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cam kết Ban chấp hành VCCI khóa VII sẽ hoàn thành tốt mọi chương trình, nhiệm vụ đề ra, tuyệt đối tuân thủ điều lệ VCCI và xin hứa sẽ là một tập thể đoàn kết, năng động, một lòng tận tụy phấn đấu thực hiện thắng lợi tầm nhìn, sứ mệnh các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội VCCI lần thứ VII đã thông qua.

https://pvn.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP