Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Truyền thông góp phần nâng cao vị thế, vai trò của doanh nghiệp Nhà nước

Vào trung tuần tháng 9/2021, tròn 5 năm Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “Về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới”.

Chuyển biến từ nhận thức

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số và mạng xã hội có những diễn biến tác động đa chiều, phức tạp, công tác truyền thông tại các doanh nghiệp Nhà nước cần phải thực hiện tốt chức năng thông tin đại chúng, phát huy vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng thời định hướng dư luận xã hội về các vấn đề trong nước và quốc tế theo quan điểm của Đảng và Nhà nước. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế, vai trò của các doanh nghiệp Nhà nước là rất cần thiết, do đó ngày 22/9/2016, Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐUK “Về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới”.


Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng, Trưởng Ban chỉ đạo Triển khai Đề án Tái tạo Văn hoá Petrovietnam chủ trì kỳ họp của Ban Chỉ đạo

 
Toàn cảnh Kỳ họp Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam lần thứ III

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối với doanh nghiệp Nhà nước nói chung và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn - Petrovietnam) nói riêng, nên ngay sau khi Chỉ thị số 04-CT/ĐUK được ban hành, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã kế thừa các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn trước đó, tập trung chỉ đạo, quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời định hướng và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Dầu khí trước những vấn đề nội tại của Tập đoàn và rộng hơn là tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tạo sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Xác định việc thông tin chính xác và kịp thời, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của Tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là nhiệm vụ quan trọng của công tác truyền thông hiện nay, Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập cho từng đối tượng, từng cấp, đến từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị chuyên đề; sao gửi văn bản; tổ chức tuyên truyền miệng, phổ biến trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội; đăng tải trên các kênh thông tin nội bộ của đơn vị, đoàn thể…

Đến nay, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn đã ban hành hơn 60 văn bản để chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm đã gợi ý để các cấp ủy và người đứng đầu kiểm điểm sâu về trách nhiệm lãnh đạo công tác thông tin tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Kể từ ngày 01/10/2018, khi Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn được Tổng Giám đốc Tập đoàn ký quyết định thành lập và đi vào hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền trong toàn hệ thống đã có bước thay đổi lớn về chất.

Đáng chú ý là các hình thức tuyên truyền được triển khai trong toàn Đảng bộ Tập đoàn rất phong phú, đa dạng như: Tổ chức thi tìm hiểu, lễ mít tinh kỷ niệm, hội thảo, tọa đàm, đối thoại với người lao động, gặp mặt truyền thống, về nguồn, tuần sinh hoạt chính trị, lễ hội truyền thống, tuần lễ văn hóa Dầu khí, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại… Bên cạnh đó là các đợt thi đua cao điểm, chiến dịch nước rút, đăng ký gắn biển công trình, khởi công, khánh thành, tuyên dương, báo công, hội thi sáng kiến, sáng tạo, hội thảo khoa học, diễn đàn học thuật… Tuyên truyền cổ động trực quan như băng, cờ, khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi và quảng bá hình ảnh, hoạt động thông qua các cơ quan truyền thông của Trung ương, địa phương và của Tập đoàn.

Có thể nói, Tập đoàn nỗ lực trong quản trị, điều hành, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, qua đó đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, rõ nét nhất là công tác truyền thông đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Tập đoàn.

Thực hiện đồng bộ và hiệu quả


5 năm qua, xuất phát từ đặc thù của ngành Dầu khí, Đảng ủy Tập đoàn và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã quán triệt sâu rộng tinh thần và nhiệm vụ tại Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, chủ động đẩy mạnh việc đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp.

Nội dung quan trọng hàng đầu là tuyên truyền triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp.


Trụ sở Petrovietnam trang hoàng hướng tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Tập đoàn và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã chủ động tổ chức Hội nghị học tập trực tuyến tại nhiều điểm cầu trong cả nước nên đã tạo điều kiện tối đa cho toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo người lao động Dầu khí được tham dự các Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội II, III của Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn. Một số chương trình hội nghị được xây dựng thành bộ phim tư liệu và cấp phát tới các chi bộ, tổ đảng, các bộ phận đảng viên, cán bộ làm việc tại các công trường, dự án vùng sâu, vùng xa, trên tàu biển, các giàn khoan và ở ngoài nước…; đăng tải trên Tạp chí điện tử Petrotimes, trên nền tảng mạng xã hội (các trang fanpage của các đơn vị, đoàn thể thuộc Tập đoàn) đã giúp cho đông đảo người lao động Dầu khí nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác.

Song hành với đó là tập trung tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, của ngành Dầu khí. Tổ chức truyền thông theo các chủ đề, chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng hình ảnh, uy tín của Tập đoàn. Điển hình như: 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên trong đá móng (2018); 60 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (2019); Quản trị biến động - Tối ưu giá trị - Đẩy mạnh tiêu thụ - Nỗ lực vượt khó - Nắm bắt cơ hội - An toàn về đích (2020); Quản trị biến động - Tối đa giá trị - Mở rộng thị trường- Tận dụng cơ hội - Liên kết đầu tư - Phục hồi tăng trưởng; và Tự hào 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam phát triển cùng đất nước (2021).

Đảng bộ Tập đoàn đã khẩn trương xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch về công tác truyền thông trong toàn Tập đoàn nhằm chủ động phòng tránh và xử lý hiệu quả các tình huống khủng hoảng tư tưởng, truyền thông. Nhờ nắm bắt kịp thời và dự báo chính xác diễn biến tình hình, Tập đoàn đã luôn có những giải pháp phù hợp, một mặt nhanh chóng ổn định tư tưởng trong nội bộ, mặt khác hướng dư luận xã hội hiểu đúng, đầy đủ về những khó khăn, vất vả cũng như những đóng góp của người Dầu khí, ngành Dầu khí đối với đất nước, từ đó có sự cảm thông, chia sẻ với Tập đoàn của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân.

Có thể khẳng định, trong 5 năm qua, Tập đoàn đã kịp thời nắm bắt và xử lý các sự cố, khủng hoảng tư tưởng, truyền thông, giảm thiểu các thông tin xấu độc bất lợi đối với Tập đoàn và đơn vị thành viên; qua đó khôi phục thương hiệu, vị thế của Petrovietnam, góp phần làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ và định hướng dư luận. Kết quả liên tục trong các năm gần đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đánh giá ở mức tích cực (Fitch Ratings đánh giá BB+).

Công tác đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền còn được thể hiện rõ nét ở các nội dung như tích cực tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các Nghị quyết của Trung ương và công tác xây dựng Văn hoá doanh nghiệp; tuyên truyền về công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; tuyên truyền những tấm gương người tốt việc tốt; quảng bá sản phẩm, hình ảnh tốt đẹp về doanh nghiệp; thường xuyên chú ý thông tin đầy đủ về công tác tổng kết biểu dương, khen thưởng phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh để một mặt kịp thời động viên, khen thưởng xứng đáng, mặt khác giới thiệu và phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các tập thể và cá nhân được khen thưởng, từ đó khuyến khích người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của đơn vị và Tập đoàn.

Đổi mới phương thức tuyên truyền

Các hội nghị triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tọa đàm… được Tập đoàn tổ chức kết nối trực tuyến với điểm cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW và mời các đồng chí báo cáo viên có trình độ, kinh nghiệm và uy tín với sự am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực truyền đạt nên đã đem lại hiệu ứng rất tích cực đối với đông đảo người lao động dầu khí.

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể trực thuộc thường xuyên trực tiếp đối thoại, phổ biến, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch với người lao động. Ở những thời điểm nhạy cảm, phức tạp, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công từng đồng chí trong tập thể lãnh đạo đến các đơn vị, cơ sở, lắng nghe và trao đổi với người lao động. Đây là nội dung sáng tạo, qua thực hiện đã không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền trong nội bộ Tập đoàn mà còn cung cấp, bổ sung kịp thời thông tin giúp định hướng đúng đắn, chính xác đến quần chúng lao động nói riêng và dư luận xã hội nói chung về hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.


Toàn cảnh Hội nghị Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, Tập đoàn đã tổ chức được đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông chuyên nghiệp và năng động, tạo được mối quan hệ ngày càng gắn bó với các cơ quan báo chí (Toàn Tập đoàn hiện có hơn 200 cán bộ làm công tác tuyên giáo, truyền thông và tổ chức sự kiện có năng lực, trình độ). Việc Tập đoàn quyết định thành lập Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp là bước đi kịp thời, sáng tạo trong việc tổ chức, thực hiện các hoạt động truyền thông một cách thiết thực, tiết kiệm, đồng bộ, hiệu quả; đồng thời việc tối ưu hóa và tập trung nguồn lực đã tạo sự liên kết mang tính hệ thống để nâng cao chất lượng của hoạt động truyền thông trong Tập đoàn với phương châm “Truyền thông đi trước một bước”.

Tập đoàn thường xuyên làm việc trao đổi, cung cấp thông tin cho khoảng hơn 50 cơ quan báo chí và duy trì liên hệ trên 150 lãnh đạo, phóng viên có tầm ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội nhằm phối hợp tuyên truyền.

Các kênh thông tin của Tập đoàn gồm Tạp chí Dầu khí, Tạp chí Công đoàn, Cổng thông tin điện tử Tập đoàn, Tạp chí Năng lượng Mới và Tạp chí điện tử PetroTimes (chuyển đổi từ Báo Năng lượng Mới), 14 bản tin, chuyên san và 97 trang tin điện tử, website nội bộ và 5 fanpage trên mạng xã hội trong Tập đoàn tiếp tục trở thành công cụ tuyên truyền hữu hiệu của toàn hệ thống. Mỗi năm, tâm sức của các nhà báo, phóng viên, cán bộ truyền thông và các cộng tác viên trong và ngoài Tập đoàn được thể hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua khoảng 8.000 tin tức, bài viết và hàng chục nghìn hình ảnh sinh động, phong phú về mọi mặt hoạt động của Tập đoàn được đăng tải, xuất bản.

Tập đoàn cũng tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các cơ quan báo chí hợp tác có phiên bản tiếng nước ngoài, báo nước ngoài có đại diện tại Việt Nam về hoạt động hợp tác quốc tế của Tập đoàn, đặc biệt là thông qua Thông tấn xã Việt Nam - đơn vị có rất nhiều ấn phẩm bằng nhiều thứ tiếng và nhiều cơ quan thường trú tại nước ngoài, có uy tín đối với giới truyền thông nước ngoài. Đã đăng tải được hàng trăm tin, bài bằng tiếng nước ngoài trên các báo VietnamPlus, Thế giới và Việt Nam, Le Courrier, VietnamNews, Vietnam Pictorial, Reuters, BBC...

Vì vậy, 5 năm qua, công tác truyền thông của Tập đoàn đã có chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thông tin kịp thời, chính xác về mọi mặt hoạt động, bảo vệ, giữ gìn và nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Có thể nói, việc đa dạng hóa các hình thức, công cụ tuyên truyền, chú trọng cổ động trực quan, từng bước thâm nhập mạng xã hội, đổi mới phương thức truyền thông và tổ chức sự kiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và tiết kiệm đã góp phần rất ý nghĩa để Tập đoàn - mặc dù trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, song ngay trong những năm 2018, 2019, đặc biệt là năm 2020 và nửa đầu năm 2021, đã “ngoạn mục” vượt qua “khủng hoảng kép”: vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Truyền thông đi trước một bước” để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 04-CT/ĐUK

Giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với hai lần giá dầu giảm sâu, tiêu cực, dịch bệnh Covid-19 hoành hành; tình hình Biển Đông phức tạp; đặc biệt là hệ lụy của cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, các vụ việc phải xử lý kéo dài đã tạo ra khủng hoảng về tư tưởng, niềm tin của người lao động và tất yếu tác động tiêu cực đến hình ảnh, thương hiệu Petrovietnam. Song với việc chú trọng đổi mới theo tinh thần Chỉ thị số 04 -CT/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW, công tác thông tin tuyên truyền đã đạt nhiều kết quả nổi bật góp phần quan trọng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Tập đoàn.


Công tác truyền thông được thực hiện đồng bộ, hiệu quả đã giúp dư luận xã hội ngày càng hiểu, chia sẻ hơn đối với hoạt động của ngành Dầu khí

Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ Tập đoàn tập trung thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với nhiều chủ trương, định hướng quan trọng và cơ chế, chính sách phục vụ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi của các cấp, các ngành Trung ương và địa phương, nhất là của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức; bằng mọi nguồn lực hiện có, với các biện pháp cụ thể, khả thi, kiên trì thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, công tác thông tin tuyên truyền càng cần phải được tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới, theo đúng tinh thần nhiệm vụ của Chỉ thị số 04-CT/ĐUK.

Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra phương hướng, mục tiêu chính là tập trung tuyên truyền góp phần thực hiện thành công mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tầu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến; có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển ngành Dầu khí. Tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn; gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển”.

Nhằm bảo đảm thực hiện những mục tiêu đó, Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, đồng bộ. Đó là, đổi mới phương thức thông tin tuyền truyền, tăng cường tính chủ động, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thông tin tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông, xuất bản và tổ chức các sự kiện trong toàn Tập đoàn; phát huy tối đa, có hiệu quả các công cụ thông tin tuyên truyền trong toàn Tập đoàn. Rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đặc biệt là kỹ năng về nắm bắt và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Hệ thống truyền thông toàn Tập đoàn hiện đang được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, khả năng dự báo, phát huy hiệu quả các thiết chế, công cụ tuyên truyền, cải tiến và đổi mới phương pháp thông tin truyền thông, chú trọng vào các chuyên đề, nhóm vấn đề thiết thực gắn với hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, nhằm tạo dư luận xã hội tích cực, góp phần đẩy nhanh việc tháo gỡ cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển bền vững.

Tiến Dũng - Lê Chiến

https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình

2

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

3

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4

BACABANK

Ngân hàng TMCP Bắc Á

5

BIDC

Ngân hàng đầu tư phát triển Campuchia

6

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7

BVB

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

8

CIMB

Ngân hàng TNHH MTV CIMB

9

CO-OP BANK

Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

10

DONGABANK

Ngân hàng TMCP Đông Á

11

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

12

GPBANK

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu

13

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

14

HLBVN

Nhân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam

15

IBK

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

16

IVB

Ngân hàng TNHH Indovina

17

KIENLONGBANK

Ngân hàng TMCP Kiên Long

18

LIENVIETPOSTBANK

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

19

MBBANK

Ngân hàng TMCP Quân Đội

20

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam

21

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

22

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

23

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

24

OCEANBANK

Ngân hàng TMCP Đại Dương

25

PG BANK

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

26

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

27

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

28

SAIGONBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

29

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

30

SEABANK

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

31

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

32

SHINHANVN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

33

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

34

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

35

UOB

Ngân hàng TNHH MTV United Overseas

36

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

37

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

38

VID PUBLIC

Ngân hàng Liên doanh VID Public

39

VIETABANK

Ngân hàng TMCP Việt Á

40

VIETBANK

Ngân hàng ViệtNam Thương Tín

41

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP BảnViệt

42

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

43

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

44

VRB

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

45

WOORIBANK

Ngân hàng Woori Việt Nam

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

SHOPPEPAY

Ví điện tử ShopeePay

3

OIL DEPOT

Ví điện tử Oil Depot

4

VIETTEL MONEY

Ví điện tử Viettel Money

5

VNPT MONEY

Ví điện tử VNPT Money

Quà tặng điện tử

 

1

GOTIT

Quà tặng điện tử GotIt

2

URBOX

Quà tặng điện tử UrBox

 

 

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP