English

Tái tạo Văn hóa Petrovietnam phải đi trước, dẫn đường và tạo đà cho tái tạo kinh doanh

Ngày 31/1 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổ triển khai Tái tạo Văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai).

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Về phía Tổ triển khai có đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, Tổ trưởng Tổ triển khai; cùng các thành viên Tổ triển khai, đại diện Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Mở đầu buổi làm việc, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhắc lại luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” chính vì vậy, một trong những buổi làm việc đầu tiên trong năm mới Quý Mão là về việc triển khai Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam.


Toàn cảnh buổi làm việc

Trong hơn 3 năm qua, việc triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam với giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đã có sự vào cuộc của cả hệ thống tạo nên những kết quả tích cực, từ đó truyền lửa, khơi gợi lòng tự hào trong những người dầu khí. Chỉ tay vào logo Petrovietnam trên ngực áo, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh “Người Dầu khí rất tự hào và trân trọng khi đeo biểu tượng Petrovietnam trên ngực mình. Những điều này đã chứng tỏ, tái tạo Văn hóa Petrovietnam trong thời gian tới phải đi trước, phải dẫn đường và tạo đà cho tái tạo kinh doanh của Tập đoàn, văn hóa góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh" - Tổng Giám đốc chia sẻ.

Thay mặt Tổ triển khai, đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ triển khai đã báo cáo kết quả triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trong toàn Tập đoàn.


Đồng chí Trần Quang Dũng báo cáo khái quát kết quả triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam năm 2022

Năm 2022, công tác triển khai tái tạo văn hoá Petrovietnam trong toàn Tập đoàn có bước chuyển biến mạnh mẽ; quản trị biến động đã trở thành văn hóa trong quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam, tạo nên những thành tích ấn tượng; đạt kỷ lục trong 61 năm hình thành và phát triển Tập đoàn, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn Tập đoàn đều tăng trưởng cao so với năm 2021, là động lực, là bài học kinh nghiệm, là niềm tin lan toả để Petrovietnam phát triển bền vững. Ý thức xây dựng văn hoá doanh nghiệp được nâng lên một bước, nhất là sau Hội nghị về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp lần thứ II -2022 đã giúp các đơn vị thể hiện quyết tâm cao trong việc triển khai, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn để thực hiện và đang trở thành một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị. Việc thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, thông qua đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”, kết hợp với Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), cùng với văn hóa phối hợp, chia sẻ trong công việc; văn hóa làm việc trên nền tảng công nghệ; văn hóa đào tạo, tự cập nhật kiến thức và công tác truyền thông kịp thời đã khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời, xuyên suốt trong công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam. Hình ảnh Petrovietnam đã để lại ấn tượng tốt đẹp với dư luận xã hội và các thế hệ người lao động Dầu khí.


Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Phó Trưởng ban TT&VHDN trình bày báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kết quả, năm 2022 là sau 03 năm triển khai Đề án, khẳng định nền tảng giá trị cốt lõi “Khát vọng – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Nghĩa tình” đã giúp phục hồi thương hiệu Petrovietnam - Tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Sau Tập đoàn, 06 đơn vị được vinh danh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh năm 2022 chiếm tới 25% tổng số doanh nghiệp cả nước. Giá trị thương hiệu của Petrovietnam được nâng cao đạt gần 1,3 tỷ USD, duy trì vị trí trong top thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Tổ triển khai tái tạo văn hoá Petrovietnam duy trì thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Các tổ chức đoàn thể trong toàn Tập đoàn với nhiều hoạt động thiết thực tiếp tục là cánh tay nối dài cụ thể hóa các chủ trương của Ban chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị tới các đoàn viên, hội viên và người lao động.

Trong năm 2023, Tổ triển khai sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2020 về triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn và công văn số 4371/DKVN- TT&VHDN ngày 02/8/2021 về triển khai nội dung thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Tổng Giám đốc Tập đoàn gắn với Kế hoạch số 172 - KH/ĐU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Tiếp tục gắn việc thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, phương châm hành động trên cơ sở kiên trì quan điểm tái tạo văn hoá đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh, làm cơ sở thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn và đơn vị; Tập trung các nhóm giải pháp về công tác tái tạo văn hoá Petrovietnam tại Kết luận số 234-KL/ĐU ngày 18/8/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 281, Thông báo kết luận số 5589/TB-DKVN ngày 29/9/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Hội nghị công tác TT&VHDN lần thứ II năm 2022;

Đẩy mạnh truyền thông nội bộ nhất là việc triển khai thực hiện văn hóa chuyển đổi số, văn hoá quản trị rủi ro; Xây dựng, định hình văn hóa phối hợp và chia sẻ trong công việc, văn hóa làm việc trên nền tảng công nghệ, văn hóa đào tạo nội bộ, tự cập nhật kiến thức; Chuyển hoá các giá trị văn hoá Petrovietnam vào từng công việc, hoạt động giúp nâng cao ý thức, tạo chuyển biến trong hành vi của từng cán bộ, người lao động hướng đến hoàn thành mục tiêu chung; Đồng bộ nhận thức văn hóa phù hợp với trình độ chuyên môn; Cập nhật và thực thi Sổ tay văn hóa tại các đơn vị trên cơ sở “Sổ tay văn hoá Petrovietnam”;

Tiếp tục lượng hóa kết quả thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” trong công tác quản trị, điều hành của lãnh đạo các cấp, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và các chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) của cá nhân; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 7273/CT- DKVN ngày 15/12/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc quản lý, sử dụng đồng bộ, thống nhất Thương hiệu/nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới thống nhất, đúng quy định.

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên Tổ triển khai đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc triển khai thực hiện Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam tại Cơ quan Tập đoàn nói riêng và trong Tập đoàn nói chung.


Phó Tổng Giám đốc Đỗ Chí Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến từ Phó Tổng Giám đốc Đỗ Chí Thanh và các thành viên trong Tổ triển khai, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cơ bản nhất trí với các ý kiến trao đổi và đề nghị Tổ triển khai nghiêm túc tiếp thu để thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 hiệu quả. Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị Tổ triển khai tiếp tục tập trung bám sát mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để công tác triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam gắn liền với sản xuất kinh doanh và góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kết luận buổi làm việc

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị Tổ triển khai cần tập trung rà soát, củng cố, định hình một cách nhất quán về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh của Tập đoàn để triển khai đồng bộ, xuyên suốt. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng hệ thống quản trị trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, hoàn thiện và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu Petrovietnam một cách nhất quán trong toàn Tập đoàn. Ngoài ra, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn, tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi nghiệp vụ chuyên đề để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, tăng cường xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP