PVOIL đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào bán lẻ xăng dầu

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn hệ thống 6 tháng đầu năm ước đạt 1.594 nghìn m3, hoàn thành 49,8% kế hoạch năm. Sản lượng kinh doanh xăng E5 RON 92 ước đạt 290 nghìn m3, hoàn thành 48,4% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, doanh thu hợp nhất của PVOIL 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 35.816 tỷ đồng, bằng 73,1% kế hoạch năm. Tổng giá trị nộp NSNN toàn hệ thống ước đạt 5.133 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 170 tỷ đồng, bằng 44% so với cùng kỳ và hoàn thành 39% kế hoạch.
Điểm nhấn trong hoạt động kinh doanh là sản lượng bán hàng theo chương trình PVOIL Easy. PVOIL tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy tại 618 cửa hàng xăng dầu của các đơn vị thành viên và đơn vị liên kết; nâng cao chất lượng dịch vụ; phát triển khách hàng; tích hợp dịch vụ thanh toán qua các ứng dụng thanh toán điện tử dành cho khách hàng cá nhân như ViettelPay, VCBPAY, VCB Mobile Banking, Got It...

Trong 6 tháng, sản lượng bán được 20.005 m3 qua hệ thống PVOIL Easy, đạt 54,5% kế hoạch năm, tăng gần 2 lần so với sản lượng thực hiện năm 2018; trong đó, tỷ trọng sản lượng phát triển từ khách hàng mới là 51%.

Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PVOIL chia sẻ, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, đặc biệt là lợi nhuận và sản lượng kinh doanh là rất thách thức.

PVOIL thực hiện phương châm nhất quán “mua nhanh - bán nhanh - tồn kho hợp lý” để tận dụng thật tốt các cơ hội kinh doanh cũng như hạn chế những tác động xấu của thị trường khi giá dầu biến động liên tục.

Bên cạnh đó, PVOIL đẩy mạnh triển khai PVOIL Easy, PVOIL Mobile để gia tăng sản lượng bán lẻ khi kinh doanh truyền thống đang ngày càng khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. PVOIL cũng đặt kế hoạch phát triển thêm 20 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Nửa cuối năm, kho xăng dầu Nghi Sơn hoat động thuận lợi cho mở rộng thị trường Đông Nam Bộ.

Công tác cổ phần hóa của PVOIL đang gặp khó khăn liên quan đến thủ tục đánh giá lợi thế sử dụng đất đối với đất thuê tuy nhiên, ông Dương cho biết, đối tác SK Energy muốn tham gia vào Hội đồng quản trị của PVOIL và muốn tham gia mua cổ phần nhà nước sẽ đấu giá.

Thu Hương

Nguồn:https://tinnhanhchungkhoan.vn/

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP