English

PVN được giao kế hoạch khai thác 20,36 triệu tấn dầu, khí

Khai thác 20,36 triệu tấn dầu, khí trong năm 2020 là chỉ tiêu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), thực hiện theo Quyết định số 237/QĐ-UBQLV ngày 21/5 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao kế hoạch.

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn và các đơn vị thành viên; thực hiện sắp xếp cổ phần hóa, quyết toán cổ phần hóa, thoái vốn theo quyết định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho người lao động trên cơ sở gắn với kết quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.


Giàn công nghệ thông tin mỏ Bạch Hổ.

Một số chỉ tiêu khai thác, sản xuất chủ yếu của toàn Tập đoàn là: Dầu thô 10,62 triệu tấn, Khí 9,74 tỷ m3, Điện 21,6 tỷ Kwh, Đạm 1,562 triệu tấn, Xăng dầu các loại 11,824 triệu tấn... Riêng với Công ty mẹ được giao khai thác Dầu thô và condensate 3,26 triệu tấn, Khí 1,82 tỷ m3. Các chỉ tiêu này chưa tính đến các yếu tố tác động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu trong thời gian vừa qua và có thể kéo dài đến hết năm 2020.

Để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nêu trên, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN: Tổ chức giao, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn tập đoàn, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển của công ty mẹ PVN năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật; quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại PVN, bảo toàn và phát triển.

Rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020. Chỉ quyết định đầu tư các dự án thực sự cần thiết, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN, phù hợp với khả năng triển khai thực hiện và giải ngân trong năm 2020; bảo đảm việc đầu tư hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; phòng chống đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp. Các dự án đầu tư phải triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật.


Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Nghiên cứu báo cáo đề xuất về cơ chế chính sách liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của PVN, nhằm đảm bảo triển khai tổ chức sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 hoàn thành theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển được giao, đặc biệt là giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 và giá dầu giảm.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng; nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra cũng như các quy định về sản xuất, an toàn lao động, an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ; theo dõi, giám sát tình hình thực hiện và đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của PVN; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của PVN về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật...

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP