English

Petrovietnam lan tỏa quyết tâm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

Thực hiện Chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), trong tháng 9/2021, hầu hết các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong toàn Tập đoàn đã tổ chức sinh hoạt trực tuyến chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa Văn hóa Petrovietnam đi vào cuộc sống.

Thống nhất từ chủ trương đến hành động

Đề cao tính thực chất, Đảng ủy Tập đoàn xác định đây là phương châm “hành động” chứ không phải là sự hô hào, nói suông, phải đi vào thực tiễn nhằm tạo ra những chuyển biến trong nhận thức, hành động, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức Đảng, hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động dầu khí tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với ngành Dầu khí. Đó là lý do, phương châm được triển khai đến từng chi bộ, cấp cơ sở nhỏ nhất của tổ chức Đảng.


Công nhân lao động dầu khí quyết tâm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả"

Đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn nhấn mạnh: “4 nội hàm trong phương châm hành động chỉ có thể trở nên hiệu quả và có tác dụng thiết thực khi được liên hệ với tình hình thực tiễn của từng thời gian, từng thời điểm và đặc biệt là với từng cá nhân, từng vị trí công tác, từng tập thể nhỏ”.

Quán triệt chủ trương của Đảng ủy Tập đoàn, các chi, đảng bộ đều nghiêm túc nghiên cứu từng nội dung trong phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” để cụ thể hóa thành những việc thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, đánh giá. Tại các buổi sinh hoạt, bốn nội dung trong chuyên đề đã được các chi bộ trình bày một cách đầy đủ, chi tiết, từ khái niệm, cách thức thực hiện cho đến việc vận dụng vào thực tiễn. Những ý kiến đóng góp, trao đổi tại các buổi sinh hoạt, giúp các cán bộ đảng viên hiểu rõ hơn những nội dung của phương châm hành động trong công tác quản trị, điều hành, tạo nên môi trường làm việc cạnh tranh, chuyên nghiệp nhưng cũng đầy sáng tạo và đoàn kết, nghĩa tình.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, cách thức làm việc đã có nhiều thay đổi, các chi bộ cho rằng, cần sáng tạo, phát huy tinh thần học hỏi, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, để đáp ứng yêu cầu công việc. Đặc biệt, mỗi người lao động cần phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, sẵn sàng vì công việc chung; đề cao ý thức kỷ luật, kỷ cương lao động, đạo đức nghề nghiệp, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc và tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Trong ngành Dầu khí hiện nay nhiều người lao động phải làm việc “3 tại chỗ”, ở công trình, dự án biển với thời gian đổi ca kéo dài, xa gia đình lâu, dễ gây ra tâm lý lo lắng, bất an. Trong tình hình đó, việc kết nối, sẻ chia, hỗ trợ người lao động không thể thực hiện theo những cách thức truyền thống mà phải sáng tạo những cách thức phù hợp với trạng thái "bình thường mới".


Triển khai sinh hoạt chuyên đề trực tuyến tại BIENDONG POC

Nhấn mạnh việc hiện thực hóa các nội dung trong phương châm hành động sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp, đồng chí Phạm Việt Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVTrans chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ PVTrans khi triển khai chuyên đề phải đi vào thực chất, tránh hô hào khẩu hiệu, hình thức, sáo rỗng; không ôm đồm mà triển khai có trọng tâm, trọng điểm; lâu dài, bền bỉ, thường xuyên; đi từ sự chuyển biến thực chất trong nhận thức, đến hành động, từ việc phải tuân thủ các quy tắc, quy định, kỷ luật, kỷ cương lao động, đến thành thói quen, nếp sống, nếp nghĩ… và trở thành nét văn hóa đặc trưng riêng mang bản sắc của từng doanh nghiệp.

Các chi, đảng bộ trong Tập đoàn đều khẳng định tính thiết thực khi các nội dung “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đi vào thực tế hành động của từng cá nhân, từng tổ chức, tạo sự chuyển biến, giúp tăng thêm hiệu quả, củng cố khối đại đoàn kết người lao động, qua đó nâng cao sức mạnh, niềm tin giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển bền vững. Đó là lý do việc thực hiện phương châm nhận được sự đồng thuận, sự thống nhất từ chủ trương đến hành động trong toàn Tập đoàn.

Gần gũi với văn hóa doanh nghiệp Dầu khí

Với những nội dung ý nghĩa, thiết thực, đi vào đời sống doanh nghiệp, phương châm hành động cũng gần gũi, gắn bó với văn hóa của các doanh nghiệp trong ngành. Trong quá trình triển khai, các chi, đảng bộ, đơn vị, đều khẳng định những nội dung trong phương châm hành động gần gũi với truyền thống, văn hóa doanh nghiệp của đơn vị, của người Dầu khí, đó là những điều mà các doanh nghiệp đã, đang ít nhiều áp dụng vào hoạt động thường xuyên, đạt những kết quả nhất định. Do đó, thực hiện phương châm hành động cũng góp phần củng cố và làm giàu thêm những giá trị văn hóa đã định hình và phát triển tại các doanh nghiệp.


Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu đưa lá cờ Tổ quốc từ Biển Đông tới Quảng trường Ba Đình

Đồng chí Trần Quang Dũng khẳng định, việc triển khai 4 nội dung cụ thể trong phương châm hành động sẽ làm cho giá trị cốt lõi mang tính bản sắc của các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí trở nên phong phú hơn, được bồi đắp và thống nhất trên nền tảng văn hóa Petrovietnam chứ không phủ định những giá trị mà đơn vị đã có và dày công xây dựng.

Tại BIENDONG POC “Tự hào về truyền thống Petrovietnam - Tự trọng về nghề dầu khí - Tự tin về tương lai BIENDONG POC” từ lâu đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Đồng chí Ngô Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BIENDONG POC cho biết: BIENDONG POC là một nhân tố đầy nhiệt huyết, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Tái tạo văn hóa Petrovietnam”. Việc triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” sẽ gắn việc xây dựng, bồi đắp văn hóa BIENDONG POC với giá trị cốt lõi xuyên suốt “An toàn - Liên tục - Hiệu quả - Chuyên nghiệp” cùng tinh thần “Đoàn kết một lòng - Biển Đông ngời sáng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Khí Cà Mau (Tổng Công ty Khí Việt Nam) cho biết: “KCM tự hào vì đã kiến tạo bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng biệt của Công ty hơn 10 năm qua, đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần tích cực “Mỗi một cá nhân chú tâm thay đổi thì một tập thể sẽ từng ngày đổi thay”. Đợt sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, văn hóa doanh nghiệp của KCM có thêm nhiều cơ hội để phát triển, đa dạng hóa các chuẩn mực, tạo nên uy tín và giá trị thương hiệu lâu dài cho đơn vị”.

Phó Tổng giám đốc BIENDONG POC Konstantin Teshukov chia sẻ: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” không chỉ hiệu quả đối với Petrovietnam mà còn là phương châm hành động phù hợp trên toàn thế giới. Thực hiện tốt chuyên đề này sẽ góp phần tái tạo văn hóa Petrovietnam, mang lại thành công trong công tác lãnh đạo, quản lý, vận hành, đồng thời lan tỏa ý nghĩa với văn hóa xã hội và cộng đồng.

Đảng viên đi trước, cả hệ thống cùng hành động

Khẳng định ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện phương châm hành động, toàn Petrovietnam đang nỗ lực rất cao, đầy quyết tâm để đưa các nội dung của phương châm hành động đi vào cuộc sống. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Ngành Dầu khí Việt Nam, thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn; thiết thực triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong giai đoạn mới nhiều khó khăn thách thức dưới tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, vực dậy đà suy giảm kinh tế sau đại dịch, xu thế chuyển dịch năng lượng… ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống xã hội nói chung và hoạt động của Petrovietnam nói riêng. Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam chính là giải pháp quan trọng để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hiện nay.


Họp sản xuất ở doanh nghiệp Dầu khí

Tính đến ngày 30/9/2021, hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện phương châm hành động; các tổ chức chính trị xã hội cũng đã triển khai tích cực qua hội nghị giao ban, sơ kết tới cán bộ, đoàn viên, hội viên; 100% các chi bộ khi tổ chức đều có đại diện cấp uỷ cấp trên trực tiếp tham dự chỉ đạo để đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, tại cơ quan Tập đoàn, 17/17 chi, đảng bộ đã tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề này. Để tăng cường tính thực thi, các Ban/Văn phòng Tập đoàn và nhiều đơn vị đã đưa việc thực hiện phương châm hành động vào đánh giá KPI của cá nhân từ tháng 9/2021 và tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Các chi, đảng bộ trong toàn Tập đoàn xác định, phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” sẽ là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo phải là tấm gương, đại sứ tiên phong trong việc thực hiện, góp phần lan tỏa đến toàn thể người lao động. Lãnh đạo các đơn vị cần khuyến khích mạnh mẽ, tạo điều kiện để người lao động phát huy khả năng, nhiệt tình cống hiến, xây dựng môi trường làm việc an toàn, năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, hiệu quả, sáng tạo, kỷ cương, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực công tác...


Người lao động trên công trình khí

Được xem là bước đột phá và là giải pháp quan trọng trong thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam, giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn cùng hướng đến hoàn thành mục tiêu chung, sau hơn 1 tháng triển khai đồng bộ, phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đã nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị, đến người lao động Dầu khí. Các chi, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong toàn Tập đoàn đều cam kết sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung trong phương châm hành động và sẽ tiếp tục triển khai một cách hệ thống, nghiêm túc, thực chất, bền bỉ, lâu dài, để thiết thực xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình và cùng tự hào, phát huy truyền thống Những người đi tìm lửa, cùng góp phần mang đến nguồn sinh khí, tinh thần, khí thế tươi mới, đưa Petrovietnam phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Mai Phương

https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP