Petrovietnam có đóng góp quan trọng vào ổn định nền kinh tế đất nước

Ngày 23/12/2022, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Trưởng các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn kỳ họp lần thứ 11 nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng năm 2022.Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe dự thảo các báo cáo gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo công tác lãnh đạo, kết quả công tác của Đảng bộ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2023 của của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; Báo cáo công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023 và dự kiến nội dung chương trình kiểm tra giám sát 2023 của cấp ủy.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khoá và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi do tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực; trong nước giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh… Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, pháp luật của Nhà nước; triển khai chương trình hành động, chương trình công tác năm 2022, bám sát kế hoạch, linh hoạt trong các tình huống thị trường, kiên trì, quyết liệt thực hiện hiệu quả phương châm hành động năm 2022 là “Quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững” nhằm duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Tập đoàn, góp phần vào sự thành công trong hoạt động SXKD, đặc biệt là tổng doanh thu toàn Tập đoàn và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của ngành Dầu khí Việt Nam.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm sâu sắc, thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới; các tổ chức Đảng trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để truyền tải nội dung sinh hoạt hiệu quả; công tác quản lý đảng viên luôn được chú trọng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, đảng viên phát huy tốt trí tuệ sáng tạo trong tập thể Đảng ủy và từng thành viên. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình, phát huy vai trò nêu gương trong đội ngũ cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện đúng quy định, quy trình. Việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đươc tổ chức thực hiện nghiêm túc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội Tập đoàn tiếp tục được đổi mới, đi sâu, đi sát cơ sở, thực hiện linh hoạt đóng góp tích cực với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD và công tác xây dựng Đảng bộ Tập đoàn, hệ thống chính trị trong Tập đoàn, cũng như trong thực hiện văn hoá Petrovietnam.


Các đại biểu trao đổi, trình bày tham luận tại Hội nghị

Năm 2022, mặc dù nhiều khó khăn, thách thức, Petrovietnam đã nỗ lực, cố gắng và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động SXKD. Nhiều chỉ tiêu của Tập đoàn đạt mức cao kỷ lục, trong đó:

Khai thác dầu thô đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 11 ngày (đạt 8,74 triệu tấn vào ngày 20/10). Năm 2022 ước đạt 10,84 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch năm, tương đương với mức thực hiện năm 2021.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 924,6 nghìn tỷ đồng, vượt 66% kế hoạch năm và tăng 47% so với năm 2021. Đây là mức tổng doanh thu cao nhất của Tập đoàn đạt được kể từ khi thành lập đến nay.

Nộp NSNN năm ước đạt 168,4 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm và tăng 50% so với năm 2021 (112,5 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 80 nghìn tỷ đồng, vượt 3,3 lần kế hoạch năm và tăng 60% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 51,7 nghìn tỷ đồng) đây là mức lợi nhuận cao nhất Tập đoàn đạt được được kể từ khi thành lập đến nay.

Bên cạnh đó, công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được đổi mới chặt chẽ hơn; quản lý vốn, tài sản được đảm bảo, hiệu quả hơn. Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được thực hiện tốt với nhiều giải thưởng có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động SXKD của Tập đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi việc đổi mới nội dung phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong triển khai thực hiện Nghị quyết giao nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn/của đơn vị; lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ SXKD; công tác đầu tư dự án; tái cấu trúc doanh nghiệp; công tác chính trị tư tưởng; tổ chức xây dựng đảng, công tác đảng viên và quản lý cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Tập đoàn.


Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, Đảng bộ Tập đoàn luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong Đảng bộ Khối DNTW nói riêng và trong nền kinh tế đất nước nói chung. Tổ chức Đảng trong toàn Tập đoàn luôn giữ được nề nếp, nhiều đổi mới, sáng tạo, lựa chọn đề ra những nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo, tích cực tham gia các vào các nhiệm vụ chung của Đảng uỷ Khối DNTW, lãnh đạo thực hiện chỉ đạo kịp thời công tác cán bộ. Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả toàn diện, đạt kỷ lục trong SXKD, đóng góp quan trọng vào ổn định nền kinh tế đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Về thể chế và tổ chức bộ máy, lãnh đạo đâu đó đã cho thấy được sự trở lại giá trị, niềm tin của Petrovietnam.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Khối DNTW về công tác cán bộ; cần triển khai kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng; cần rà soát quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ; coi việc xây dựng Đảng phải là việc làm thường xuyên liên tục, tiếp tục cần phải có nhiều giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; tục phát huy những những thành tích đạt được, tinh thần nêu gương, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa với những giải pháp để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, tích cực giải quyết những hạn chế, tồn tại, tranh thủ thời cơ; xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh, Petrovietnam tiếp tục phát triển bền vững, giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước.


Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy Khối DNTW để việc triển khai công tác Đảng trong toàn Tập đoàn được thuận lợi, nhất quán và đạt được hiệu quả cao.

Năm 2023, bức tranh kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn với dự báo tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn, lạm phát cao và các vấn đề về xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh... sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, quyết liệt chương trình công tác năm 2023. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện; Tiếp tục triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư đối với từng dự án; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng;…

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng nhau xây dựng, giữ gìn hình ảnh, văn hóa Petrovietnam, phấn đấu thực hiện thành công 4 nền tảng “Khát vọng – Trí tuệ - Chuyên nghiệp – Nghĩa tình; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm chức trách của mình, từ đó góp phần xây dựng Petrovietnam phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân giao phó.

Tại Hội nghị, cũng đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Ban Dân vận Trung ương trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình

2

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

3

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4

BACABANK

Ngân hàng TMCP Bắc Á

5

BIDC

Ngân hàng đầu tư phát triển Campuchia

6

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7

BVB

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

8

CIMB

Ngân hàng TNHH MTV CIMB

9

CO-OP BANK

Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

10

DONGABANK

Ngân hàng TMCP Đông Á

11

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

12

GPBANK

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu

13

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

14

HLBVN

Nhân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam

15

IBK

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

16

IVB

Ngân hàng TNHH Indovina

17

KIENLONGBANK

Ngân hàng TMCP Kiên Long

18

LIENVIETPOSTBANK

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

19

MBBANK

Ngân hàng TMCP Quân Đội

20

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam

21

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

22

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

23

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

24

OCEANBANK

Ngân hàng TMCP Đại Dương

25

PG BANK

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

26

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

27

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

28

SAIGONBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

29

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

30

SEABANK

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

31

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

32

SHINHANVN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

33

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

34

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

35

UOB

Ngân hàng TNHH MTV United Overseas

36

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

37

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

38

VID PUBLIC

Ngân hàng Liên doanh VID Public

39

VIETABANK

Ngân hàng TMCP Việt Á

40

VIETBANK

Ngân hàng ViệtNam Thương Tín

41

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP BảnViệt

42

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

43

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

44

VRB

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

45

WOORIBANK

Ngân hàng Woori Việt Nam

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

SHOPPEPAY

Ví điện tử ShopeePay

3

OIL DEPOT

Ví điện tử Oil Depot

4

VIETTEL MONEY

Ví điện tử Viettel Money

5

VNPT MONEY

Ví điện tử VNPT Money

Quà tặng điện tử

 

1

GOTIT

Quà tặng điện tử GotIt

2

URBOX

Quà tặng điện tử UrBox

 

 

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP