Thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn 01/09/2017 đến 30/09/2017

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BCT ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/09/2017 đến 30/09/2017 như sau:


      - Số trích lập trong kỳ: 60.345.987.000 VNĐ

      - Số sử dụng trong kỳ: 15.354.850.103 VNĐ

      - Số dư cuối kỳ: 457.808.524.469 VNĐ

 

 

PVOIL News

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP