Báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn 01/12/2018 đến 31/12/2018

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BCT ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/12/2018 đến 31/12/2018 như sau:


      - Số trích lập trong kỳ: 101,999,349,250 VNĐ

      - Số sử dụng trong kỳ: 0 VNĐ

      - Số dư cuối kỳ: 37,576,277,356 VNĐ


PVOIL News

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP