Báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn 01/03/2019 đến 31/03/2019

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BCT ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/03/2019 đến 31/03/2019 như sau:- Số trích lập trong kỳ: 55,538,777,100 VND

- Số sử dụng trong kỳ: 366,125,586,082 VND

- Số dư cuối kỳ: -495,648,900,034 VND


PVOIL News


Danh sách các ứng dụng ngân hàng có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


1.VCB Pay, VCB Mobile Banking Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP