Kinh doanh phân phối các sản phẩm dầu

3,2 triệu

m3, tấn/năm

Phân phối xăng dầu, chiếm 20% thị phần

570

Cửa hàng xăng dầu
trực thuộc

Trong những năm gần đây, mặc dù doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có sự gia tăng đột biến về số lượng nhưng PVOIL vẫn khẳng định được vị trí thứ 2 trên thị trường xăng dầu với sản lượng 3,2 - 3,5 triệu m3, tấn/năm, chiếm khoảng 20% thị phần trong nước.

Tổng sản lượng phân phối xăng dầu toàn hệ thống PVOIL đạt 3,2 - 3,5 triệu m3, tấn/năm. Trong đó, tỷ trọng phân phối qua kênh bán lẻ tại CHXD liên tục tăng, đến tháng 12/2019 đạt 26,3%.

Thị phần kinh doanh xăng dầu trong nước

Sản lượng và tỷ trọng bán lẻ

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP