Hệ thống kho xăng dầu

Hệ thống
Khu vực Số lượng Sức chứa (m3)
Miền Bắc 10 227.390
Miền Trung 05 67.120
Miền Nam 15 656.860
Tổng cộng 30 951.370
Loại kho Số lượng Sức chứa (m3)
Kho đầu mối 15 869.410
Kho trung chuyển 14 46.960
Kho sản xuất 01 35.640
Tổng cộng 30 951.370

Với hệ thống kho có sức chứa lớn, công nghệ hiện đại, đồng bộ, PVOIL đảm bảo việc tồn chứa, cung cấp nguồn hàng cho hệ thống kinh doanh hiện tại cũng như sẵn sàng cho nhu cầu phát triển kinh doanh trong 5-7 năm tới.

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP