Trang chủ  »  Tin tức  »  Tin Tổng công ty

Về việc Báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn 01/10/2016 đến 31/10/2016

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BCT ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu. Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/10/2016 đến 31/10/2016 như sau:


      - Số trích lập trong kỳ: 54.619.344.600 VNĐ

      - Số sử dụng trong kỳ: 39.703.502.700 VNĐ

      - Số dư cuối kỳ: 42.607.291.325 VNĐ

PV OIL NEWS


Các tin khác