Trang chủ  »  Tin tức  »  Tin Tổng công ty

PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày18/02/2017
PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày18/02/2017
Căn cứ công văn số 1315/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 18/02/2017 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PV OIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 ngày 18/02/2017
PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 16h00 phút, ngày 03/02/2017
PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 16h00 phút, ngày 03/02/2017
Căn cứ công văn số 845/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 03/02/2017 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PV OIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 16h00 ngày 03/02/2017
Về việc Báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn 01/12/2016 đến 31/12/2016
Về việc Báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn 01/12/2016 đến 31/12/2016
Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BCT ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu. Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/12/2016 đến 31/12/2016

VUI TẾT ĐINH DẬU CÙNG PV OIL!
VUI TẾT ĐINH DẬU CÙNG PV OIL!
Trong 02 ngày 21/1/2017 đến hết ngày 22/1/2017,  Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 500đ/lít xăng, dầu so với giá bán lẻ niêm yết tại tất cả các cửa hàng xăng dầu (CHXD) trên toàn hệ thống PV OIL.
PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 19/01/2017
PV OIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 19/01/2017
Căn cứ công văn số 562/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 19/01/2017 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PV OIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 ngày 19/01/2017