Trang chủ  »  Giới thiệu  »  Hội đồng thành viên

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN

 • Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam
 • Năm sinh: 1964
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG 

 • Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Ủy viên Hội đồng Thành viên
 • Năm sinh: 1972
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ hóa dầu

ÔNG NGUYỄN HỮU THÀNH

 • Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Thành viên
 • Năm sinh: 1957
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

ÔNG NGUYỄN XUÂN QUYỀN

 • Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Thành viên
 • Năm sinh: 1956
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác máy tàu biển