Trang chủ  »  Giới thiệu  »  Hội cựu chiến binh

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

                                                                          BAN THƯỜNG VỤPhạm Thành Vinh
Chủ tịch Hội

Trần Cao Phong

Phó Chủ tịch Hội

Nguyễn Bình Long

Ủy viên Ban Thường vụ

Nguyễn Trọng Quyết

Ủy viên Ban Thường VụBan chấp hành Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Dầu Việt Nam
Khóa I, nhiệm kỳ 2012 – 2017


STT  HỌ TÊN CHỨC VỤ
1  Đ/c Phạm Thành Vinh  Chủ tịch Hội
2
3  Đ/c Trần Cao Phong  Phó Chủ tịch Hội
4  Đ/c Nguyễn Bình Long  Ủy viên Ban Thường vụ
5  Đ/c Nguyễn Trọng Quyết  Ủy viên Ban Thường vụ
6  Đ/c Trương Xuân Mỹ  Ủy viên BCH
7  Đ/c Phạm Huy Thông  Ủy viên BCH
8  Đ/c Nguyễn Trung Thành  Ủy viên BCH
9  Đ/c Nguyễn Hữu Định  Ủy viên BCH
10  Đ/c Nguyễn Thái Hòa  Ủy viên BCH
11  Đ/c Ngô Phương Trung  Ủy viên BCH
12  Đ/c Nguyễn Đức Hoạch  Ủy viên BCH
13  Đ/c Nguyễn Thanh Nam  Ủy viên BCH