Trang chủ  »  Giới thiệu  »  Đoàn thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

     BAN THƯỜNG VỤ

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tổng Công ty Dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017


STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Mai Xuân Hải Bí thư
2 Đ/c Võ Đình Hòa Phó Bí thư
3 Đ/c Bùi Thị Vân Thanh Phó Bí thư
4 Đ/c Bùi Thị Minh Phương Phó Bí thư
5 Đ/c Vũ Anh Đức Ủy viên Ban Thường vụ
6 Đ/c Bùi Hữu Quyền Ủy viên Ban Thường vụ
7 Đ/c Lê Tiến Thành
Ủy viên Ban Thường vụ
8 Đ/c Vương Hà Phương
Ủy viên Ban Thường vụ

10 Đ/c Lê Đăng Khoa Ủy viên BCH
11 Đ/c Ngô Thế Anh      Ủy viên BCH
12 Đ/c Cao Thanh Nhàn Ủy viên BCH
13 Đ/c Hà Thế Anh Ủy viên BCH
14 Đ/c Nguyễn Thị Hằng Giang  Ủy viên BCH
15 Đ/c Bùi Đức Hướng Ủy viên BCH
16 Đ/c Trịnh Tôn Thanh Thuận Ủy viên BCH
17 Đ/c Ngô Thị Thu Hòa Ủy viên BCH
18 Đ/c Võ Nguyên Hợp Ủy viên BCH
19 Đ/c Trần Quốc Long Ủy viên BCH
20 Đ/c Nguyễn Thanh Long Ủy viên BCH
21 Đ/c Trần Thị Ngọc Mai Ủy viên BCH
22 Đ/c Đoàn Công Nam Ủy viên BCH
23 Đ/c Mai Trung Thành Ủy viên BCH
24 Đ/c Trương Thị Thủy Tiên Ủy viên BCH
25 Đ/c Nguyễn Bá Minh Tuấn Ủy viên BCH
26 Đ/c Trần Thị Thanh Tuyền Ủy viên BCH
27 Đ/c Lê Thanh Xiêm Ủy viên BCH