Trang chủ  »  Giới thiệu  »  Đảng ủy

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam 
Khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020


STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn Bí thư 
2 Đ/c Nguyễn Hữu Thành  Phó Bí thư TT
3 Đ/c Cao Hoài Dương               Phó Bí thư 
4 Đ/c Lê Xuân Trình
Ủy viên Thường vụ
5 Đ/c Nguyễn Tuấn Tú
Ủy viên Thường vụ
6 Đ/c Võ Khánh Hưng
Ủy viên Thường vụ
7 Đ/c Phạm Thành Vinh
Ủy viên Thường vụ
8 Đ/c Hoàng Đình Tùng
Ủy viên Thường vụ
 9 Đ/c Nguyễn Lê Minh
Ủy viên Thường vụ
10 Đ/c Nguyễn Hải Nam
Ủy viên BCH
11 Đ/c Nguyễn Đức Thắng
Ủy viên BCH
12 Đ/c Lê Văn Nghĩa
Ủy viên BCH
13 Đ/c Đỗ Mạnh Bình
Ủy viên BCH
14 Đ/c Mai Xuân Hải Ủy viên BCH
15 Đ/c Ngô Lê An Châu Ủy viên BCH
16 Đ/c Huỳnh Nguyễn Bạch Tuyên Ủy viên BCH
17 Đ/c Đinh Hồng Long
Ủy viên BCH
18 Đ/c Trần Mạnh Hà
Ủy viên BCH
19 Đ/c Trần Lê Thọ Ủy viên BCH
20 Đ/c Trần Cao Phong Ủy viên BCH
21 Đ/c Nguyễn Hoàng Phúc  Ủy viên BCH
22 Đ/c Trịnh Xuân Bình Ủy viên BCH
23 Đ/c Nguyễn Đăng Trình
Ủy viên BCH
24
Đ/c Đoàn Duy Công
Ủy viên BCH
25
Đ/c Trần Thị Thu Phong
Ủy viên BCH
26 Đ/c Hoàng Nguyên Thanh
Ủy viên BCH
27
Đ/c Lê Thanh Vĩnh
Ủy viên BCH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: