Trang chủ  »  Giới thiệu  »  Công đoàn

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

             
                            BAN THƯỜNG VỤ                               

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Đoàn Duy Công
Chủ tịch 
2 Đặng Thanh Hoài
Phó Chủ tịch 
3 Đinh Thị Thanh Hà
Phó Chủ tịch
4 Trần Thị Thu Phong
Phó Chủ tịch
5 Phạm Văn Tám
Ủy viên Ban Thường vụ
6 Phan Thị Trà Hương
Ủy viên Ban Thường vụ
7 Lê Ngọc Minh
Ủy viên Ban Thường vụ
8 Trần Việt Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ
9 Nguyễn Đức Thắng
Ủy viên Ban Thường vụ
10 Nguyễn Thành Châu
Ủy viên BCH
11 Vũ Đình Chương
Ủy viên BCH
12 Mai Xuân Hải
Ủy viên BCH
13 Hồ Thị Thủy Tiên  Ủy viên BCH
14 Đào Đức Quang   
Ủy viên BCH
15 Nguyễn Thanh Tùng
Ủy viên BCH
16 Lê Thị Nam Phương
Ủy viên BCH
17 Đào Văn Tuấn
Ủy viên BCH
18  Trần Đình Thành
Ủy viên BCH
19
Vũ Quốc Hải Ủy viên BCH
20 Trần Tiến Đại
Ủy viên BCH
21 Phạm Ngọc Hợp
Ủy viên BCH
22 Trần Thiện Lộc
Ủy viên BCH
23 Phạm Ngọc Minh
Ủy viên BCHỦY BAN KIỂM TRA

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Đức Thắng
Chủ nhiệm UBKT
2 Nguyễn Thanh Tùng
Phó Chủ nhiệm UBKT 
3 Võ Đình Hòa
Ủy viên UBKT 
4 Dương Thị Hồng Thắm
Ủy viên UBKT 
5 Nguyễn Văn Phương
Ủy viên UBKT 
6  Nguyễn Đức Hoạch
Ủy viên UBKT
7  Trần Xuân Hạnh
Ủy viên UBKT