Trang chủ  »  Giới thiệu  »  Ban Tổng giám đốc

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG

 • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1972
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ công nghệ hóa dầu


ÔNG LÊ XUÂN TRÌNH

 • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1961
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

ÔNG NGUYỄN TUẤN TÚ

 • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1972
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

ÔNG VŨ HOÀI LAM

 • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1971
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Thương mại

ÔNG VÕ KHÁNH HƯNG

 • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1965
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

ÔNG NGUYỄN ANH TOÀN

 • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1962
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

ÔNG PHẠM THÀNH VINH

 • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1959
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

BÀ PHẠM THỊ LỢI

 • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1962
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh