Trang chủ  »  Thư viện ảnh  »  Các sự kiện của PV OIL

Hội nghị Điển hình tiên tiến 28/04/2010 Hội nghị Điển hình tiên tiến 28/04/2010
Hình ảnh các lễ động thổ khởi công Hình ảnh các lễ động thổ khởi công
Hình ảnh Đại Hội Cổ Đông ra mắt các công ty cổ phần Hình ảnh Đại Hội Cổ Đông ra mắt các công ty cổ phần
Các hình ảnh về chiến lược phát triển Nhiên liệu sinh học của PV OIL Các hình ảnh về chiến lược phát triển Nhiên liệu sinh học của PV OIL
Tiệc Tất Niên Tổng công ty Dầu Việt Nam - 8/2/2010 Tiệc Tất Niên Tổng công ty Dầu Việt Nam - 8/2/2010
Buổi chúc Tết đầu năm Canh Dần - 22/02/2010 Buổi chúc Tết đầu năm Canh Dần - 22/02/2010
Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD và Đại hội CNVC ngày 6/1/2010 Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD và Đại hội CNVC ngày 6/1/2010