Rosneft có cách mới để thăm dò dầu khí

Các chuyên gia RN-KrasnoyarskNIPIneft (đơn vị thành viên của Viện nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật Rosneft) đã phát triển một công nghệ tiên tiến phát hiện dầu khí thông qua các dữ liệu địa chấn, theo thông cáo báo chí ngày 20/9 của Rosneft.


Sự phát triển năng lực công nghệ là một trong những yếu tố then chốt của chiến lược “Tầm nhìn Rosneft-2022”. Công ty đặc biệt quan tâm đến việc phát triển sáng tạo, xác định vai trò của công nghệ tiên tiến và coi đó là yếu tố then chốt của khả năng cạnh tranh trên thị trường dầu mỏ.

Công nghệ do các chuyên gia của Rosneft phát triển cho phép ghi lại và giải mã các sóng rải rác - một loại sóng địa chấn đặc biệt có liên quan đến những vị trí tích tụ hydrocacbon.

Nhờ công nghệ này, người ta có thể gia tăng hiệu quả của việc khoan thăm dò và khoan sản xuất ở các mỏ có cấu trúc địa chất phức tạp, chứa khoảng 30% trữ lượng hydrocacbon của thế giới, theo những ước tính khiêm tốn nhất.

Đến nay, công nghệ này đã được sử dụng tại các mỏ của Rosneft ở vùng Krasnoyarsk, khu vực Irkutsk và Khu tự trị Nenets.

Xác định chính xác những vị trí tích tụ dầu và khí theo dữ liệu địa chấn cho phép tăng hiệu suất khoan lên trung bình 5%.

RN-KrasnoyarskNIPIneft là một phân viện nghiên cứu khoa học khu vực, phục vụ các hoạt động của các công ty con chủ chốt của Rosneft ở Đông Siberia (vùng Krasnoyarsk, khu vực Irkutsk, Cộng hòa Sakha, Yakutia…).

Các lĩnh vực hoạt động chính của Viện là lập kế hoạch và thiết kế thăm dò địa chất, đánh giá trữ lượng và tài nguyên dầu và khí ngưng tụ, xử lý và giải mã dữ liệu địa chấn...

Trên cơ sở phân viện này, Rosneft đã thành lập một trung tâm lưu trữ thông tin chứa dữ liệu địa chấn cho tất cả các khu vực lòng đất đã được cấp phép của Rosneft.

Trong tháng 8/2018, một chương trình hiện đại hóa đã được áp dụng tại trung tâm lưu trữ thông tin địa chấn Rosneft, làm tăng năng suất và mở rộng địa bàn hoạt động của các công ty con của Rosneft.

Thăm dò địa chấn là một trong những phương pháp địa vật lý hàng đầu để nghiên cứu cấu trúc và thành phần của địa tầng. Vai trò của khảo sát địa chấn trong việc giải quyết các vấn đề về địa chất và kỹ thuật khai thác quặng là rất cao.

Tuy nhiên, ứng dụng chính và hiệu quả nhất của thăm dò địa chấn là tìm kiếm các mỏ dầu và khí đốt.

Đặc biệt, vai trò của thăm dò địa chấn trong việc tìm kiếm các vị trí tích tụ hydrocacbon trong lòng đất đáy biển là vô cùng quan trọng.

Bá Thủy

Theo RT

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP