PVOIL lãi trước thuế gần 600 tỷ đồng, hoàn thành vượt 76% kế hoạch năm 2018

Lũy kế năm 2018, PV OIL ghi nhận doanh thu hợp nhất 61.130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 598 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 403 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi trước thuế 340 tỷ đồng, PV OIL đã hoàn thành vượt 76% chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.


Tổng Công ty dầu Việt Nam – PV OIL (Mã CK: OIL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 với doanh thu thuần 14.259 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán chiếm 13.649 tỷ đồng khiến lãi gộp chỉ còn 611 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp gần 4,3%.

Các chi phí phát sinh trong kỳ khá cao, trong đó chi phí bán hàng lên tới 410 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 190 tỷ đồng đã "bào mòn" gần hết lợi nhuận thu được.

Kết quả, PV OIL báo lãi sau thuế quý 4/2018 vỏn vẹn 26,17 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 17,4 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2018, PV OIL ghi nhận doanh thu hợp nhất 61.130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 598 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 403 tỷ đồng. Kết quả này không có nhiều khác biệt so với ước tính trước đó của công ty.

So với kế hoạch lãi trước thuế 340 tỷ đồng, PV OIL đã hoàn thành vượt 76% chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

Tính tới cuối năm 2018, tổng tài sản PV OIL đạt 24.750 tỷ đồng, trong đó giá trị tiền và các khoản tương đương là 3.222 tỷ đồng. Ngoài ra, PV OIL còn có 4.213 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi từ 3 đến dưới 12 tháng). Các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 8.855 tỷ đồng và trong đó PV OIL đã trích lập dự phòng 829 tỷ đồng.


Minh Anh
Theo Trí thức trẻ

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP