Bài 1: Lan tỏa mạnh mẽ những giá trị truyền thống tốt đẹp của “Những người đi tìm lửa”

Ngay từ đầu năm 2023, công tác Tái tạo văn hóa Petrovietnam được lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai toàn diện. Nhìn lại thực tế 6 tháng qua, hầu hết các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã có chuyển biến, dần đặt công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) lên ngang hàng với sản xuất kinh doanh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người dầu khí.

Năm 2023, bối cảnh kinh tế toàn cầu và cả nước hết sức khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tiếp tục giảm, áp lực lạm phát tăng cao… đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị kiên định thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, xác định văn hóa đi trước, định hướng, tạo đà cho tái tạo kinh doanh, cùng với “quản trị biến động” tạo nên đôi “đòn bẩy” mạnh mẽ cho quản trị doanh nghiệp; Đồng thời, không ngừng hun đúc giá trị “khát vọng” trong văn hóa Petrovietnam, đẩy mạnh công tác truyền thông, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn, giúp hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Petrovietnam tiếp tục được giữ vững, nâng cao.


Tổ triển khai Tái tạo văn hóa Petrovietnam họp thường kỳ tháng 7/2023.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam (Ban chỉ đạo), Tổ triển khai tái tạo (Tổ triển khai)/Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) đã tham mưu, tiến hành làm việc với 10 đơn vị để rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các kết luận của Tập đoàn về công tác TT&VHDN, ban hành biên bản/thông báo kết luận và tích cực hỗ trợ các đơn vị triển khai, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện như: công tác đào tạo, xây dựng sổ tay, hệ thống nhận diện thương hiệu…

Tại các đơn vị, việc thực hiện đề án đã được quan tâm triển khai hơn trước, các đơn vị bám sát chỉ đạo của Tập đoàn, xây dựng kế hoạch kết hợp thực hiện một nhiệm vụ để giải quyết nhiều mục tiêu. Đến nay đã có 21/32 đơn vị căn cứ kế hoạch của Tập đoàn năm 2023 ban hành kế hoạch thực hiện tại đơn vị (tăng 3 đơn vị so với quý I/2023). Trên cơ sở Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy và Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có 21/32 đơn vị ban hành văn bản cụ thể hóa (tăng 4 đơn vị so với quý I/2023).

Trong đó, Tập đoàn đã biểu dương cấp ủy các đơn vị VPI, PTSC, PETROCONs, Biển Đông POC, PVU, PVFCCo đã xây dựng ban hành Nghị quyết chuyên đề riêng về công tác VHDN; PVPower tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác TT&VHDN, sau hội nghị đã ban hành thông báo kết luận và chỉ thị để triển khai thực hiện.

Đáng chú ý, trong các đơn vị đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, PETROCONs là đơn vị tích cực triển khai bài bản công tác VHDN, tích cực vực dậy tinh thần cống hiến, nâng cao ý thức tự học, tự hoàn thiện trong cán bộ công nhân viên, chuẩn bị sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới trong xây dựng các công trình công nghiệp dầu khí.

Để giúp công tác triển khai được bài bản nghiêm túc, đã có 24/32 đơn vị ban hành văn bản kiện toàn/thành lập Ban chỉ đạo/Ban triển khai, Tổ giúp việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đối với các đơn vị do người đứng đầu (Chủ tịch/Tổng Giám đốc/Giám đốc/Viện trưởng/Hiệu trưởng) làm trưởng ban chỉ đạo/trưởng ban triển khai đều cho kết quả chuyển biến rõ nét và ngược lại. Điều này khẳng định mô hình thành lập Ban chỉ đạo theo cách của Tập đoàn đã và đang phát huy kết quả rất tích cực.

Qua 6 tháng đầu năm 2023, là thời điểm đánh dấu tròn 4 năm toàn Tập đoàn triển khai, thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU, ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác TT&VHDN, sự hưởng ứng, các thành tích vượt khó trong sản xuất kinh doanh cùng công tác triển khai xây dựng VHDN trong toàn Tập đoàn ngày càng được hoàn thiện bằng hệ thống các công cụ, giúp công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, chính xác.


Người lao động DQS vừa hoàn thành bảo dưỡng tổng thể giàn khoan Tam Đảo 01.

Điểm khác biệt so với những năm trước, chính là việc triển khai văn hóa Petrovietnam được ưu tiên ngay từ ngày đầu tiên của năm mới qua buổi làm việc giữa Tổng Giám đốc với Tổ triển khai. Thông qua đại hội Công đoàn các cấp, các cuộc làm việc của lãnh đạo Tập đoàn với các đơn vị, các sự kiện của Tập đoàn đã giúp chuyển hóa các giá trị văn hóa vào hoạt động hằng ngày với nhiều thông điệp mạnh mẽ. Từ đó, các nội dung tái tạo văn hóa Petrovientam của năm 2023 được triển khai theo tiến độ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, thống nhất, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị truyền thống tốt đẹp của “Những người đi tìm lửa”.

Thực tế cho thấy, càng triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, công tác xây dựng VHDN càng được kỳ vọng cao hơn, nhưng chính sự kỳ vọng cao đã giúp phát hiện nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam ngày một hiệu quả.

Có thể khẳng định, đến nay VHDN đã và đang dần thấm vào mọi hoạt động quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh, cùng với chuyển đổi số đang dần trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, giúp cho giá trị thương hiệu của Petrovietnam ngày càng tăng cao, tiếp tục duy trì vị trí trong top thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp với dư luận xã hội và các thế hệ người lao động dầu khí. Tổ triển khai được kiện toàn theo hướng thực chất, hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong đề án. Các tổ chức đoàn thể trong toàn Tập đoàn tiếp tục là cánh tay nối dài cụ thể hóa các chủ trương của Ban chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị tới các đoàn viên, hội viên và người lao động.

Mặt khác, vẫn còn tồn tại đâu đó một số đơn vị khi việc nêu gương của lãnh đạo các cấp trong thực thi VHDN chưa được ưu tiên quan tâm, đồng thời chưa thể hiện rõ vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo xây dựng ban hành văn bản đề triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam một cách thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc rà soát, tổ chức ký mới hợp đồng với người lao động, đưa nội dung về văn hóa dầu khí trong tất cả các hợp đồng lao động tại các đơn vị do đặc thù về cơ cấu lao động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên rất đa dạng nên còn chậm tiến độ theo lộ trình đã đề ra.

Có thể thấy rằng, thực tế đã chứng minh VHDN là chất gắn kết cán bộ công nhân viên, tạo nên sự thống nhất và sức mạnh mềm của Petrovietnam. Nhưng vẫn còn đó những khó khăn như nguồn việc, cơ chế đầu tư dự án mới, nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp… Bởi vậy, các đơn vị trong Tập đoàn càng cần phải liên tục trau dồi văn hóa dầu khí, khơi lên khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, và luôn có tâm thế sẵn sàng vượt qua thách thức.

Trong 6 tháng đầu năm, Petrovietnam đã ngược dòng thị trường, hiện thực khát vọng tăng trưởng đưa tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 420,1 nghìn tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch 6 tháng; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch 6 tháng. Petrovietnam cung cấp ổn định, tối đa các sản phẩm chiến lược như: Khí, điện, đạm, xăng dầu… cho đời sống và sản xuất.

Thành Công

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình

2

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

3

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4

BACABANK

Ngân hàng TMCP Bắc Á

5

BIDC

Ngân hàng đầu tư phát triển Campuchia

6

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7

BVB

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

8

CIMB

Ngân hàng TNHH MTV CIMB

9

CO-OP BANK

Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

10

DONGABANK

Ngân hàng TMCP Đông Á

11

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

12

GPBANK

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu

13

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

14

HLBVN

Nhân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam

15

IBK

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

16

IVB

Ngân hàng TNHH Indovina

17

KIENLONGBANK

Ngân hàng TMCP Kiên Long

18

LIENVIETPOSTBANK

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

19

MBBANK

Ngân hàng TMCP Quân Đội

20

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam

21

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

22

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

23

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

24

OCEANBANK

Ngân hàng TMCP Đại Dương

25

PG BANK

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

26

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

27

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

28

SAIGONBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

29

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

30

SEABANK

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

31

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

32

SHINHANVN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

33

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

34

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

35

UOB

Ngân hàng TNHH MTV United Overseas

36

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

37

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

38

VID PUBLIC

Ngân hàng Liên doanh VID Public

39

VIETABANK

Ngân hàng TMCP Việt Á

40

VIETBANK

Ngân hàng ViệtNam Thương Tín

41

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP BảnViệt

42

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

43

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

44

VRB

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

45

WOORIBANK

Ngân hàng Woori Việt Nam

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

SHOPPEPAY

Ví điện tử ShopeePay

3

OIL DEPOT

Ví điện tử Oil Depot

4

VIETTEL MONEY

Ví điện tử Viettel Money

5

VNPT MONEY

Ví điện tử VNPT Money

Quà tặng điện tử

 

1

GOTIT

Quà tặng điện tử GotIt

2

URBOX

Quà tặng điện tử UrBox

 

 

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP