PVOIL giữ nguyên giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 07/06/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 4530/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 07/06/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định giữ nguyên giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 07/06/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 07/06/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.710

21.710

0

2  Xăng Ron 95-III
21.510

21.510

0

3  Xăng E5 Ron 92-II 19.940
  19.940
  0
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 17.740
  17.740
  0
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 17.690
  17.690
  0
 
6
 Dầu KO 16.440
  16.440
  0
 
7
 Dầu FO 3%S   14.580
  14.580
  0
8  Dầu FO 3,5%S   14.430
  14.430
  0
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News