PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 23/05/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 4057/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 23/05/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 23/05/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 23/05/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.110

21.710

600

2  Xăng Ron 95-III
20.910

21.510

600

3  Xăng E5 Ron 92-II 19.440
  19.940
  500
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 17.150
  17.740
  590
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 17.100
  17.690
  590
 
6
 Dầu KO 15.910
  16.440
  530
 
7
 Dầu FO 3%S   13.900
  14.580
  680
8  Dầu FO 3,5%S   13.750
  14.430
  680
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News