PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 23/04/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 3165/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 23/04/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 23/04/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 23/04/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
20.700

20.700

0

2  Xăng Ron 95-III
20.500

20.500

0

3  Xăng E5 Ron 92-II 18.930
  18.930
  0
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 16.400
  16.780
  380
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 16.350
  16.730
  380
 
6
 Dầu KO 15.080
  15.580
  500
 
7
 Dầu FO 3%S   13.100
  13.510
  410
8  Dầu FO 3,5%S   12.950
  13.360
  410
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News