PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15 giờ ngày 07/08/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 6181/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 07/08/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15 giờ ngày 07/08/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 07/08/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.370

21.370

0

2  Xăng Ron 95-III
21.170

21.170

0

3  Xăng E5 Ron 92-II 19.610
  19.610
  0
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 17.290
  17.580
  290
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 17.240
  17.530
  290
 
6
 Dầu KO 16.170
  16.370
  200
 
7
 Dầu FO 3%S   14.900
  15.160
  260
8  Dầu FO 3,5%S   14.750
  15.010
  260
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News